RETTING: Marit Skår Monsen kjem i dette lesarinnlegget med rettingar og tilleggsinformasjon i høve Tanzania-saka som var på trykk i førre avis.
RETTING: Marit Skår Monsen kjem i dette lesarinnlegget med rettingar og tilleggsinformasjon i høve Tanzania-saka som var på trykk i førre avis.

Svar til innlegg i «Tysnes» 10. oktober 2019

Publisert 21.10.2019 kl. 06.00.

«Til Tysnes for å takka for livslang basarstøtte». Leste dette innlegget, men her er det en del som må rettes opp.

Starten på denne foreningen, Skårabasaren eller Frøydisbasaren som den og ble kalt, var fra tidlig i 50-årene, kanskje før. Da var det til inntekt for Santalmisjonen. Det var kvinnene på Tornes som sto i bresjen for dette. Senere da Frøydis reiste til Tanzania, ble det arbeidet for henne. Det var aldri en enmanns kvinneforening, men en forening bestående av kvinnene på Skår og Hodnaneset. Det var Britanna Skår, Alis Skår, min mor Randi Skår og Emma Hodnanes Skartveit. Vi barn på gårdene som alle var i skolealder, var med på disse møtene. Møtene gikk på omgang mellom gårdene. Tema en liten andakt, opplest fra bibelen eller en bok. Deretter en sang. Med påfølgende matservering. Ofte var det gode kaker, bløtkake og så videre. Deretter var det å ta frem håndarbeidet, ting ble laget og samlet sammen til basarpremier.

Det ble ikke holdt basar de første årene, men samlet inn penger på hvert møte, som etter hvert ble sendt til Frøydis.

Det var alltid Britanna som tok jobben med å sende penger, da familien og hadde ansvar for postombæringen i den tiden. Da det ble laget til basar gravde mødrene våre i dypt i lommeboken for å skaffe gevinster, samt å servere gratis mat og kaffe. Deretter kjøpte de og en mengde lodd. Dette var et prosjekt alle kvinnene var med på. Det er det viktig å streke under. Dette er gode minner. Vi bodde langt fra folk, og sosiale aktiviteter var det lite av. Jeg var med på disse møtene fra barndom og langt opp i voksen alder.

Så fikk vi veiforbindelse og da sluttet flere seg til denne foreningen. Veldig kjekt å vite at disse pengene har betydd mye for arbeidet til Frøydis. Hun har gjort en fantastisk jobb for folk i Tanzania, og jeg ønsker henne alt godt på neste tur.


Siste saker Gå til framsida

Knepent tap for J16

Heimepublikummet fekk oppleva ein tett og intens match då Jenter 16-laget møtte Sædalen søndag.

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.