HEIDRA MED DIPLOM: Elevar ved Tysnes skule tok imot diplom for innsatsen under TV-aksjonen 2018. Framme f.v. Hilda Særsten Stien og Ronja Sløgedal. Bak f.v. Karoline Støle, Daniel Bjoarvik og ordførar Kåre Martin Kleppe. (Foto: Tysnes skule)
HEIDRA MED DIPLOM: Elevar ved Tysnes skule tok imot diplom for innsatsen under TV-aksjonen 2018. Framme f.v. Hilda Særsten Stien og Ronja Sløgedal. Bak f.v. Karoline Støle, Daniel Bjoarvik og ordførar Kåre Martin Kleppe. (Foto: Tysnes skule)

Delte ut diplom som takk for innsatsen

Tysnes skule har fått diplom som takk for innsatsen under TV-aksjonen 2018.
Publisert 22.10.2019 kl. 10.00.

Tidlegare i haust kunne me melda at Onarheim skule fekk diplom frå TV-aksjonen 2018 som takk for innsamla midlar. Det var ordføraren som hadde fått æra av å dela ut diplom.

Nokre dagar seinare var ordføraren på Tysnes skule, der han også delte ut diplom som takk for innsamla midlar under TV-aksjonen i fjor.

– Det er positivt at elevane engasjerer seg og at dei samlar inn pengar på denne typen aksjonar, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

I samband med overrekkinga snakka han også om TV-aksjonen i år.

– Med denne typen engasjement får elevane erfaring og kunnskap som er nyttig. Eg håpar at skulen vil halda fram med dette, og at både elevar og lærarar ser dette som nyttig for elevane, seier ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...