LAGBILETE JENTER: Framme f.v.: Ellinor Instøy, Martha Dalland og Frida Smith Skaten. Bak f.v.: Victoria Godø, Eline Helland og Lilja Sofie Teigland. (Foto: Stein Olav Skaten)
LAGBILETE JENTER: Framme f.v.: Ellinor Instøy, Martha Dalland og Frida Smith Skaten. Bak f.v.: Victoria Godø, Eline Helland og Lilja Sofie Teigland. (Foto: Stein Olav Skaten)

Unge fotballspelarar på serieturnering på Os

Njardar/Tysnes sine gutar og jenter fødd i 2012 deltok søndag på serieturnering på Søre Neset på Os.
Publisert 23.10.2019 kl. 16.30.

Turneringa søndag var den siste for 2012-kullet i denne sesongen. Tidlegare i år har dei delteke på fleire turneringar, mellom anna i Eikelandsosen, på Fitjar og på Os.

Jentene sine kampar gjekk søndag føremiddag, frå klokka elleve til eitt. Gutekampane gjekk om ettermiddagen; frå eitt til fire.

For jentene sin del blei det spela tre kampar; mot Nore Neset, Søfteland og Samnanger. Kvar kamp er på ti minutt, med fem minutt pause. Njardar stilte med eitt jentelag, og dei seks jentene som deltok søndag, bytte på å spela.

Njardar stilte med to gutelag og til saman åtte spelarar på Søre Neset. Til liks med jentene, så spelte gutane også tre mot tre på banen samstundes.

I det fine haustveret søndag, fekk dei alle ein kjekk tur til Os.

– Laga har trent saman ei god stund. Så når det endeleg er kampar, då kosar dei seg og yter litt ekstra. Det er kjekt å sjå at dei trivst i lag, seier Knut Nesse, ein av lagleiarane som var med på turen.LAGBILETE GUTAR: F.v. Magnus Hauge, Ravn Skaten, Olai Dalen Hagen og Olai Meland. (Foto: Karoline Dalen)
LAGBILETE GUTAR: F.v. Magnus Hauge, Ravn Skaten, Olai Dalen Hagen og Olai Meland. (Foto: Karoline Dalen)
TRE MOT TRE: Frå ein av jentekampane. Njardarjentene spelar mot Søfteland. (Foto: Stein Olav Skaten)
TRE MOT TRE: Frå ein av jentekampane. Njardarjentene spelar mot Søfteland. (Foto: Stein Olav Skaten)

Siste saker Gå til framsida

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...