FRÅ TYSNES: Forfattar Mads Rage har lagt handlinga i «Miklastaur» til Tysnes og Lundebygda.
FRÅ TYSNES: Forfattar Mads Rage har lagt handlinga i «Miklastaur» til Tysnes og Lundebygda.

Terningkast fem til «Miklastaur»

Publisert 23.10.2019 kl. 11.04. Oppdatert 24.10.2019 kl. 12.18.

«Intelligent og veldreid, absurd og burlesk om utstøting, ensomhet og utenforskap.»

Slik oppsummerer Stavanger Aftenblad Mads Rage sin relativt nye roman «Miklastaur», som handlar om ein gut som blir fødd med eit altfor stort kjønnsorgan. Handlinga er lagt til Tysnes, og hovudkarakteren Emmanuel opplever store utfordringar i møte med lokalsamfunnet.

Forfattar og litteraturkritikar Sigmund Jensen har heilt tydeleg late seg imponera over boka, og trillar terningskast fem.

– Rage skriv ein frisk og frodig nynorsk full av snåle formuleringar, snodig metaforikk og spenstige setningar, fantasirikt og overskotsprega, openbert driven av skriveglede. Her blandast poesi med filosofi, fakta med spekulasjon, fantasi med verkelegheit, skriv meldaren.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...