BRULØYSING: Stord-selskapet Leirvik AS har på oppdrag frå Statens vegvesen sett på moglegheitene for å byggja brua over Langenuen i aluminium, med produksjonsstad i Nedrevåge. (Illustrasjon)
BRULØYSING: Stord-selskapet Leirvik AS har på oppdrag frå Statens vegvesen sett på moglegheitene for å byggja brua over Langenuen i aluminium, med produksjonsstad i Nedrevåge. (Illustrasjon)

Vil byggja Langenuen-brua på Tysnes

Statens vegvesen vurderer aluminiumsbru over Langenuen, og den kan verta produsert i Nedrevåge.
Publisert 24.10.2019 kl. 14.34. Oppdatert kl. 14.49.

Stord-selskapet Leirvik AS har, saman med Hydro, NTNU og Dr.techn. Olav Olsen AS, vorte engasjert av Statens vegvesen til å laga ein studie som viser korleis brua over Langenuen kan lagast i aluminium. Det skriv avisa Sunnhordland.

Helge Gjøsæter, direktør ved Leirvik AS, seier til Sunnhordland at det vil vera eit unikt prosjekt å byggja brua i aluminium.– Det som er banebrytande for denne studien er at brukassen er i aluminium, det har ikkje tidlegare vore vurdert i hengebruer. Me, saman med dei andre som står bak studien, har funne at det er teknisk mogleg å laga brukassen i aluminium, seier han til Sunnhordland.

Ifølgje avisa ser vegvesenet på fleire ulike løysingar for brua, og det er endå ikkje avgjort om dei vil gå for Leirvik AS si løysing. Dersom den løysinga vert vald, planlegg Leirvik AS å produsera brua på Tysnes, nærare bestemt på Alsaker-kaien i Nedrevåge. Der vil dei byggja ein hall til å produsera 120 meter lange aluminiumsseksjonar.

– 8.000 tonn aluminium vil det gå med. Til Johan Sverdrup-hotellet gjekk det med 1.300 tonn, så her er det enorme mengder som skal til for laga bru dei 1.235 metrane mellom Stord og Tysnes, seier Helge Gjøsæter til Sunnhordland.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...