I RING: Den danske slepebåten «Ronja», med ein fôringslekter på slep, har dei siste dagane gått i ring på Bjørnafjorden, medan mannskapet ventar på betre vêr for å koma seg til Færøyane. (Foto: Ragnhild H. Malkenes/Illustrasjon: marinetraffic.com)
I RING: Den danske slepebåten «Ronja», med ein fôringslekter på slep, har dei siste dagane gått i ring på Bjørnafjorden, medan mannskapet ventar på betre vêr for å koma seg til Færøyane. (Foto: Ragnhild H. Malkenes/Illustrasjon: marinetraffic.com)

Rundt og rundt på Bjørnafjorden

Publisert 24.10.2019 kl. 11.00. Oppdatert kl. 12.40.

Fleire observante lesarar har tipsa «Tysnes» om ein slepebåt som går i ring på Bjørnafjorden. Slepebåten er danskregistrert og har namnet «Ronja». Med seg på slep har den ein ombygd fraktebåt, som no vert brukt som fôringslekter.

Ifølgje fartøyssporingsnettstaden marinetraffic.com, reiste «Ronja» og lekteren frå Kristiansand den 13. oktober, med retning Færøyane. Dei siste dagane viser derimot sporinga at båten har gått rundt i ring i inst i Bjørnafjorden.

Det er det danske selskapet West Coast Towing ApS som eig båten, og leiar i selskapet Charlotte Mærsk-Møller stadfestar at båten er på veg til Færøyane, sjølv om den no har funne seg midlertidig til rette i Bjørnafjorden.

Ifølgje Mærsk-Møller er det vêret som stoppar dei frå å kryssa havet. For å koma seg vidare til Færøyane treng dei under to meter bølgjehøgde i 36 til 48 timar.

– Det er ikkje lett å finna på denne årstida, skriv ho i ein e-post til «Tysnes»

Tysdag trefte den fyrste hauststormen for året norskekysten, og særleg Nordland vart hardt råka. Det er meldt ein del vind langs kysten av Norge også dei neste dagane, så det gjenstår å sjå kor lenge «Ronja» vert gåande rundt og rundt i Bjørnafjorden.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...