NY UTBETALING: Tysnes kommune får i år 1,8 millionar frå Havbruksfondet. (Arkivfoto: Illustrasjon )
NY UTBETALING: Tysnes kommune får i år 1,8 millionar frå Havbruksfondet. (Arkivfoto: Illustrasjon )

Får 1,8 millionar frå Havbruksfondet

Torsdag morgon publiserte Fiskeridirektoratet dei nye utbetalingane frå Havbruksfondet.
Publisert 24.10.2019 kl. 08.25. Oppdatert kl. 09.31.

I fjor var Havbruksfondet ei solid inntektskjelde for Tysnes, og kommunen fekk utbetalt 24 millionar kroner frå fondet. I år var det derimot forventa at summen skulle vera langt lågare, i og med at det berre vert gjeve ut nye konsesjonar annakvart år, og det er dei nye konsesjonane som legg grunnlaget for dei store utbetalingane frå fondet.

Torsdag morgon publiserte Fiskeridirektoratet tala på kor mykje som vert delt ut i år, og Tysnes kommune får kring 1,8 millionar kroner utbetalt.

Totalt sett er det 458 millionar som vert delt ut, fordelt på 166 kommunar og ti fylkeskommunar. Den største delen av utbetalinga i år går til kommunar der det er klarert nye lokalitetar, eller der eksisterande lokalitetar har fått auka sin kapasitet.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...