SLAGHOL: Truls Breyholtz etterlyser vedlikehald av den kommunale vegen frå kaien på Nymark og nordover. Torsdag blei vegen utbetra. (Foto: privat)
SLAGHOL: Truls Breyholtz etterlyser vedlikehald av den kommunale vegen frå kaien på Nymark og nordover. Torsdag blei vegen utbetra. (Foto: privat)

Kommunal veg er no utbetra

Sidan slutten av august har Truls Chr. Breyholtz etterlyst vedlikehald av den kommunale vegen nordover frå kaien på Nymark.
Torsdag blei vegen utbetra.
Publisert 25.10.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 14.15.

Onsdag fortalde einingsleiar for drift og vedlikehald i Tysnes kommune, Torfinn Kongsvik, til «Tysnes» at vedlikehaldet av denne kommunale vegen er ei av sakene som ikkje har blitt prioritert høgt nok.

– Me har hatt fleire akutte saker som me har måtta ta oss av, og me har måtta driva med «brannsløkking» fleire stadar som er blitt prioritert før vegen på Nymark, seier Kongsvik.

Han stadfestar at Breyholtz er blitt lova utbetringar av vegen tidlegare i haust, men at dette ikkje er blitt gjort.

– Me har dessverre ikkje kome så langt som planlagt, legg han til.

Kongsvik forklarar at kommunen i ein periode vore utan fagansvarleg på veg.

– Me har no fått tilsett ny medarbeidar. Vedkomande har teke til i 30 prosent stilling, men skal fyrst i mars gå over i full stilling, forklarar han.

Breyholtz er skuffa over at det har teke så lang tid. Fyrste gongen han kontakta kommunen om saka var i slutten av august. Då blei han lova at hola i vegen skulle bli ordna dagen etter eller komande måndag.

2. oktober etterlyste Breyholtz saka på nytt. Han opplyste då at tilstanden var så elendig at ein hadde prøvt å skrapa vegen. Same dagen blei Breyholtz lova at slaghola skulle bli ordna tysdag 8. oktober.

14. oktober sende han ein ny epost til kommunen, der han peikar på at han er blitt lova utbetring på konkrete dagar utan at noko har skjedd.

21. oktober skriv han på nytt til kommunen:

«Det er med noe undring at vi ikke får noen form for svar, eller handling, fra kommunen i nedenstående sak. Vi har selvsagt forståelse for at kommunen har mange gjøremål, men vi er jo tidligere lovet handling vedr utbedring av veien. Vi imøteser svar fra kommunen slik at saken snarlig kan avsluttes uten videre virkemidler fra vår side. T. Chr. Breyholtz»«Tysnes» var i kontakt Kongsvik i går onsdag. Han opplyste då at han håpar at ein klarar å få ein innleigd entreprenør til å ordna vegen på Nymark i slutten av denne veka.

Truls Chr. Breyholtz opplyser til «Tysnes» at entreprenør var plass torsdag og ordna slaghola i vegen.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...