SOMMARTID OG NORMALTID: Ordninga med å stilla klokka to gonger i året held fram inntil vidare. (Illustrasjonsfoto)
SOMMARTID OG NORMALTID: Ordninga med å stilla klokka to gonger i året held fram inntil vidare. (Illustrasjonsfoto)

Sommartida er over

Publisert 26.10.2019 kl. 09.00.

Så var det den tida på året igjen. Natt til søndag skal klokka stillast ein time tilbake, og me har mørkare ettermiddagar i vente. Det vert derimot lysare morgonar ei lita stund framover, før vintermørket kjem for fullt.

Er du blant dei som alltid vert usikker på om klokka skal stillast fram eller tilbake? Ein god hugseregel er at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar. Difor stiller me den tilbake om hausten, og fram om våren.


Siste saker Gå til framsida

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...