PASS: Lensmann Terje Sperrevik opplyser at Stord og Os er dei næraste politikontora for tysnesingar for å få utskrive pass.
PASS: Lensmann Terje Sperrevik opplyser at Stord og Os er dei næraste politikontora for tysnesingar for å få utskrive pass.

No må du til Stord, Os eller Bergen for å få pass

Alle som skal ha nytt pass, må reisa ut av kommunen. Og ein må tinga time på nettet på førehand. Det opplyser lensmann Terje Sperrevik.
Publisert 27.10.2019 kl. 07.00.

Frå og med måndag 4. november er det slutt på å få utskrive pass ved lensmannskontoret i Eikelandsosen. Det same gjeld ved lensmannskontoret i Kvam.

Lensmann for Kvam, Fusa, Samnanger og Tysnes, Terje Sperrevik, fortel at det næraste politikontoret der folk frå Tysnes kan få utskrive pass i dag, vil vera Stord. Os vil også ha passutskriving ei stund til. Andre kontor der ein i framtida vil kunna få pass, vil vera Fyllingsdalen (i Bergen), Odda, Voss eller Knarvik. Eigentleg kan ein tinga time same kor ein vil i heile landet. Men uansett kva kontor ein ynskjer å nytta, så må ein tinga time på førehand på nettsida til politiet.


Ventetid

Det har vore stor pågang etter nye pass ved lensmannskontoret i Eikelandsosen i seinare tid. Det same gjeld kontoret i Norheimsund.

– Me har måtta utvida opningsida for pass. Likevel er alt oppbestilt no fram til kontora i Fusa og Kvam stengjer. No har me ingen ledige timar, fortel Sperrevik.

Ventetid vil ein i periodar kunna oppleva ved dei fleste passkontora framover. Normalt vil det vera lengst ventetid i mai og juni, og kanskje utover sommaren.

Lensmannen sitt råd til folk er difor å vera ute i god tid.

– Hausten og vinteren er normalt ei glimrande tid for å sikra seg pass, seier lensmannen.


Naudpass

Nye reglar vil også gjelda for naudpass.

Naudpassordninga på Bergen lufthamn vil til dømes bli avvikla frå 1. januar 2020, men det vil framleis bli råd å få naudpass når vilkåra er oppfylte, seier Sperrevik.

Generelt vil det bli vanskelegare å få tak i naudpass. Skal ein sikra seg naudpass, må ein innom dei kontora som er godkjende for utskriving av pass.


Redusera misbruk

Bakgrunnen for nye og innskjerpa reglar for pass er for å auka kvaliteten og sikra innbyggjarane mot misbruk.

Med auka kvalitet er målet å redusera risikoen for misbruk av andre sin identitet. Rett dokument til rett person, presiserer lensmannen.

Difor må folk møta opp personleg når ein skal ha pass. Det gjeld også for pass til born.

– Ved pass til born må ein også ha med fullmakt frå den andre parten. Det kan ein lesa meir om på politiet.no, seier lensmann Terje Sperrevik.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.