NØGD: Truls Chr. Breyholtz er takknemleg for rask utbetring av den holete kommuevegen frå kaien på Nymark og nordover til Vikjo.
NØGD: Truls Chr. Breyholtz er takknemleg for rask utbetring av den holete kommuevegen frå kaien på Nymark og nordover til Vikjo.

Er takknemleg for rask utbetring

Truls Chr. Breyholtz i Vikjo på Nymark er takknemleg for at slaghola i kommunevegen på Nymark er utbetra.
Publisert 29.10.2019 kl. 21.49.

I «Tysnes» sist veke kunne me lesa at Truls Chr. Breyholtz etterlyste vedlikehald av den kommunale vegen frå kaien på Nymark og nordover. Ifølgje Breyholtz hadde det heilt sidan i sommar vore store slaghol i vegen. Eit av partia der det i haust var ekstra ille, var ved ferista. Dette kunne ein sjå bilete av i «Tysnes».

Då «Tysnes» var i kontakt med Tysnes kommune onsdag i sist veke, fekk avisa opplyst at kommunen i ein periode har vore utan fast tilsett medarbeidar som fagansvarleg på veg, og at vedlikehaldet av denne kommunale vegen er ei av sakene som ikkje har blitt prioritert høgt nok.

Einingsleiar Torfinn Kongsvik håpte at ein skulle klara å få ein innleigd entreprenør til å ordna vegen i løpet av sist veke.

– Allereie torsdag morgon var entreprenøren på plass. Det var strålande raskt utført, seier ein nøgd og takknemleg Truls Breyholtz.

Han legg til at dei stygge kantane rundt ferista no er blitt veldig bra.

Han er og nøgd med at det er opprettingsmasse som er brukt på vedlikehaldet denne gongen.

– Det er god bindemasse i den, og den ligg godt, seier han.

Delar av veggrusen som blei lagt på vegen før sommaren, forsvann derimot raskt under bilkøyring.

Breyholtz opplyser at det er fleire eigedomar i området som har heilårsbrukarar av vegen.

– Eine naboeigedomen vår blir leigt ut til handverkarar frå Bergen som bur her fast.


Siste saker Gå til framsida

750.000 kroner til kyrkjemåling

Dei andre kyrkjene på Tysnes har fått eit utvending løft. No står Reksteren kyrkje for tur til å få nye strok måling. 750.000 kroner er sett av til dette neste år, eitt av tiltaka som ligg inne i budsjettet som eit årsprosjekt. – Reksteren kyrkje er mindre enn dei andre kyrkjene, så det kan henda me kan klara oss med ein lågare sum. Men me har no teke høgde for same summen som me har...

Leiar: Kartverket på blåbærtur i namnesak om Skår

Det er godt å høyra at innbyggjarane på Reksteren er klinkande klare i korleis skrivemåten av stadnamna Skår og Skåravågen skal vera. Skår og Skåravågen må skrivast med «å». Noko anna blir heilt feil. Å bruka «o» som Kartverket gjer framlegg om, vil bli totalt feil. Det er ikkje fyrste gongen Kartverket blandar seg opp i skrivemåten av stadnamn på Tysnes. Denne gongen handlar det altså...