NØGD: Truls Chr. Breyholtz er takknemleg for rask utbetring av den holete kommuevegen frå kaien på Nymark og nordover til Vikjo.
NØGD: Truls Chr. Breyholtz er takknemleg for rask utbetring av den holete kommuevegen frå kaien på Nymark og nordover til Vikjo.

Er takknemleg for rask utbetring

Truls Chr. Breyholtz i Vikjo på Nymark er takknemleg for at slaghola i kommunevegen på Nymark er utbetra.
Publisert 29.10.2019 kl. 21.49.

I «Tysnes» sist veke kunne me lesa at Truls Chr. Breyholtz etterlyste vedlikehald av den kommunale vegen frå kaien på Nymark og nordover. Ifølgje Breyholtz hadde det heilt sidan i sommar vore store slaghol i vegen. Eit av partia der det i haust var ekstra ille, var ved ferista. Dette kunne ein sjå bilete av i «Tysnes».

Då «Tysnes» var i kontakt med Tysnes kommune onsdag i sist veke, fekk avisa opplyst at kommunen i ein periode har vore utan fast tilsett medarbeidar som fagansvarleg på veg, og at vedlikehaldet av denne kommunale vegen er ei av sakene som ikkje har blitt prioritert høgt nok.

Einingsleiar Torfinn Kongsvik håpte at ein skulle klara å få ein innleigd entreprenør til å ordna vegen i løpet av sist veke.

– Allereie torsdag morgon var entreprenøren på plass. Det var strålande raskt utført, seier ein nøgd og takknemleg Truls Breyholtz.

Han legg til at dei stygge kantane rundt ferista no er blitt veldig bra.

Han er og nøgd med at det er opprettingsmasse som er brukt på vedlikehaldet denne gongen.

– Det er god bindemasse i den, og den ligg godt, seier han.

Delar av veggrusen som blei lagt på vegen før sommaren, forsvann derimot raskt under bilkøyring.

Breyholtz opplyser at det er fleire eigedomar i området som har heilårsbrukarar av vegen.

– Eine naboeigedomen vår blir leigt ut til handverkarar frå Bergen som bur her fast.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.