HJERTEFRED-ØVING: Monica Hoff Utne skal syngja på Hjertefred for fyrste gong. Endre Hodneland på flygel har vore med dei aller fleste gongene.
HJERTEFRED-ØVING: Monica Hoff Utne skal syngja på Hjertefred for fyrste gong. Endre Hodneland på flygel har vore med dei aller fleste gongene.

Øvde på hjartevarmande tonar

Søndag blir det nytt Hjertefred-arrangement i OnarTun. Fredag var det øving heime i stova hos Endre Hodneland.
Publisert 31.10.2019 kl. 15.00.

Endre Hodneland spelar ei sentral rolle på Hjertefred-arrangementet. Han skal ha tonefølgje på flygelet i OnarTun til mange av artistane som skal delta. Denne fredagskvelden er dei alle innom stova til Endre i Lunde, der flygelet har ein sentral plass hjå den musikalske familien.

Endre er imponert over dei mange songtalenta som Tysnes har å by på, og som har sagt ja til å vera med på Hjertefred.


For fyrste gong

– Er trommene litt for høge? Eg føler det blir litt for høgt, seier Monica Hoff Utne.

Ho skal syngja på Hjertefred for fyrste gong. No skal dei finna det gode samspelet mellom songen hennar og musikken, som denne kvelden er Endre på flygel, Eirik Hodneland på gitar og Tore Hodneland, som er vikar for Vidar, på trommer.

– Dette er den fyrste store øvinga. Alle kan tekstane sine før me øver. Det som er viktig i kveld er å finna det gode samspelet og bli trygge på kvarandre, då går det fint, kommenterer Endre.

Ei rekkje unge artistar har allereie vore innom stova. På artistlista står både Marthe Stien, Jannike Berge Espevik, Julie Aarvik, Lovise Vermedal Lunde, Anni Dalland, Marianne Tvedt, Monica Hoff Utne, Anders Bakke og Lise Skjåk Dalen.

André Eide spela piano, Amalie Lunde Bakke skal lesa dikt og Kåre Martin Kleppe skal snakka om sorg.

Endre tykkjer det er ekstra stas å få spela saman med alle desse songarane.

– Det er mange av dei på Tysnes. Ja, det er imponerande mange flinke unge stjerner, seier han.


Dugnadsprosjekt

Alle som stiller opp, gjer det på fritida si.

Endre Hodneland og Marianne Tvedt har delteke dei fleste gongene.

– Det er ein fryd å stilla når primus motor for prosjektet, Jannike Alvær Lie, spør, seier Marianne.

– Ja, det er kjekt å vera med, og at det blir sett pris på, seier Endre.

Jannike på si side er svært takknemleg for at både Endre og Eirik, i tillegg til Marianne stiller kvart einaste år. I år stiller også Vidar.


– Eit fint arrangement

Endre Hodneland synest det er positivt med eit livssynsnøytralt arrangement der ein kan minnast nokon ein har mista.

– Hjertefred rommar alle uansett religion, poengterer han.

– Ja, her kan alle vera i sitt rom, kommenterer Anders Bakke.

– Det handlar om å ha mista nokon og at ein kan fella ei tåre i lag med musikken, og at det er for alle, seier Monica Hoff Utne.

Dei fleste songane handlar om tap, om nokon ein har mista.

Men alt skal ikkje vera trist, som til dømes «Vårherres Klinkekule» med tekst av Erik Bye.


Fast avslutning

– Musikk betyr mykje for folk. Det blir annleis å vera til stades enn å høyra eit opptak. Ein får ikkje den same opplevinga, presiserer Endre.

Hjertefred blir avslutta med «Kunne eg skrive» av Lars Bremnes.

– Det er fast avslutning. Den spelar me alltid, seier dei med lengst fartstid, Endre og Marianne.


Siste saker Gå til framsida

Knepent tap for J16

Heimepublikummet fekk oppleva ein tett og intens match då Jenter 16-laget møtte Sædalen søndag.

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.