STORT KOR: Stordkoret har mange medlemmar, og laurdag kjem dei til Uggdal kyrkje, i lag med orkester. Her frå ei framføring i Grieghallen i fjor. (Foto: Stordkoret)
STORT KOR: Stordkoret har mange medlemmar, og laurdag kjem dei til Uggdal kyrkje, i lag med orkester. Her frå ei framføring i Grieghallen i fjor. (Foto: Stordkoret)

Gler seg til å synga for tysnesingane

Fyrstkomande laurdag inviterer Stordkoret til allehelgenskonsert i Uggdal kyrkje, med tema kvile, forsoning og frigjering.
Publisert 31.10.2019 kl. 10.00.

– Hovudverket under konsertane våre denne hausten er Requiem av den franske komponisten Gabriel Fauré. Dette er eit populært verk i korlitteraturen, der lyttarane får oppleva lyse, vakre og iaugefallande melodiar. Den intime musikken til Fauré framhevar tema som ro, forsoning og trøyst, heiter det i ei pressemelding frå koret.

I Uggdal vil koret også framføra stykke av Knut Nystedt, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn og Edvard Grieg.

– Programmet er sett saman ut frå ein tanke om å spegla det som tradisjonelt har vore hovudideen bak allehelgenshøgtida: å minnast dei som har gått bort.

Stordkoret samarbeider med profesjonelle musikarar, og har med seg ei gruppe med fire strykarar. Desse er Orlaug Evensen og Åsne Fluge på fiolin, Beatrice Siegrist Bjørnsen på bratsj og Jarle Kristoffersen på cello.

– Fluge og Bjørnsen spelar til dagleg i Stavanger symfoniorkester, medan Evensen og Kristoffersen er aktive i Sunnhordlandsregionen, opplyser koret.

Ensemblet består vidare av organisten i Nysæter, Bjarte Aadland, og pianist Irene Simonsen. Songsolistar er Tore Kloster (tenor) og Ingjerd Kannelønning Kolstad (sopran).

Konserten vert leia av den faste dirigenten til Stordkoret, Liv Kari Bru.

– Koret gler seg til møte med eit nytt publikum på Tysnes.

Søndag står konsert i Stord kyrkje for tur.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...