STORT KOR: Stordkoret har mange medlemmar, og laurdag kjem dei til Uggdal kyrkje, i lag med orkester. Her frå ei framføring i Grieghallen i fjor. (Foto: Stordkoret)
STORT KOR: Stordkoret har mange medlemmar, og laurdag kjem dei til Uggdal kyrkje, i lag med orkester. Her frå ei framføring i Grieghallen i fjor. (Foto: Stordkoret)

Gler seg til å synga for tysnesingane

Fyrstkomande laurdag inviterer Stordkoret til allehelgenskonsert i Uggdal kyrkje, med tema kvile, forsoning og frigjering.
Publisert 31.10.2019 kl. 10.00.

– Hovudverket under konsertane våre denne hausten er Requiem av den franske komponisten Gabriel Fauré. Dette er eit populært verk i korlitteraturen, der lyttarane får oppleva lyse, vakre og iaugefallande melodiar. Den intime musikken til Fauré framhevar tema som ro, forsoning og trøyst, heiter det i ei pressemelding frå koret.

I Uggdal vil koret også framføra stykke av Knut Nystedt, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn og Edvard Grieg.

– Programmet er sett saman ut frå ein tanke om å spegla det som tradisjonelt har vore hovudideen bak allehelgenshøgtida: å minnast dei som har gått bort.

Stordkoret samarbeider med profesjonelle musikarar, og har med seg ei gruppe med fire strykarar. Desse er Orlaug Evensen og Åsne Fluge på fiolin, Beatrice Siegrist Bjørnsen på bratsj og Jarle Kristoffersen på cello.

– Fluge og Bjørnsen spelar til dagleg i Stavanger symfoniorkester, medan Evensen og Kristoffersen er aktive i Sunnhordlandsregionen, opplyser koret.

Ensemblet består vidare av organisten i Nysæter, Bjarte Aadland, og pianist Irene Simonsen. Songsolistar er Tore Kloster (tenor) og Ingjerd Kannelønning Kolstad (sopran).

Konserten vert leia av den faste dirigenten til Stordkoret, Liv Kari Bru.

– Koret gler seg til møte med eit nytt publikum på Tysnes.

Søndag står konsert i Stord kyrkje for tur.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...