YRKESMESSE: Standen til politiet var populær. Daniel Bjoarvik, Kristoffer Gjerstad, Marius Sjøbø og Erlend Heggland var blant dei som tok seg ein prat med politiet.
YRKESMESSE: Standen til politiet var populær. Daniel Bjoarvik, Kristoffer Gjerstad, Marius Sjøbø og Erlend Heggland var blant dei som tok seg ein prat med politiet.

Fekk møta lokale bedrifter

Ungdomsskuleelevane fekk på yrkesmessa torsdag eit godt innblikk i kva slags arbeidsplassar som ventar dei på Tysnes i framtida.
Publisert 01.11.2019 kl. 15.14.

– Eg har litt meir lyst til å bli politi no, seier Daniel Bjoarvik.

Saman med ein gutegjeng i tiandeklasse tok han runden rundt i Tysneshallen torsdag ettermiddag. Der var det yrkesmesse, og fleire lokale bedrifter hadde stand.

Ein av dei fyrste stoppestadane var ved politiet sin stand, noko gutane syntest var interessant.

– Det høyrest gøy ut å vera politi, seier Kristoffer Gjerstad.


Nokon har bestemt seg

Men sjølv om det var interessant å høyra kva politiet hadde å seia, er både Kristoffer og Daniel ganske bestemte på kva yrkesveg dei skal velja.

– Eg tenkjer på å jobba offshore, seier Kristoffer, som hadde peikt seg ut standen til Archer Offshore og Inge Malkenes som eit mål for ettermiddagen.

Daniel ser også til havet.

– Eg trur eg siktar meg inn mot oppdrettsbransjen, fortel han, som dermed sikta seg inn på standane til Lerøy og Alsaker Fjordbruk.

Tiandeklassingane skal i vinter bestemma seg for kva vidaregåanderetning dei vil gå, og dei fleste av gutane hadde valet klart føre seg.

– Eg går for elektrofag, fortel Erlend Heggland.

Alle gutane synest det er flott at yrkesmessa er tilbake på Tysnes.

– Det hjelper med tanke på å velja yrkesveg, seier Kristoffer.


Yrkesmesse

Messa i Tysneshallen torsdag er den fyrste yrkes-/utdanningsmessa som er arrangert på Tysnes sidan 2013. Eit titals lokale bedrifter, samt fleire av Tysnes kommune sine arbeidsplassar var representerte. Det var også sett av tid til ein presentasjonsrunde der dei bedriftene som ynskte, kunne presentera bedrifta og arbeidsplassane sine.

Sjølv om messa i stor grad var retta mot ungdomsskuleelevar, var den open for alle, og både elevar og vaksne fekk eit innblikk i kva som rører seg i det lokale næringslivet i kommunen.

Messa vart arrangert av kommunen i samarbeid med Tysnes skule, og støtta av kraftlaget.
TOK RUNDEN: (F.v.) Marius Sjøbø, Erlend Heggland, Daniel Hagen, Kristoffer Gjerstad, Noah Aslaksen og Daniel Bjoarvik tok seg ein rundtur på yrkesmessa, og besøkte fleire standar.
TOK RUNDEN: (F.v.) Marius Sjøbø, Erlend Heggland, Daniel Hagen, Kristoffer Gjerstad, Noah Aslaksen og Daniel Bjoarvik tok seg ein rundtur på yrkesmessa, og besøkte fleire standar.
QUIZ:«Tysnes» lokka med quiz, samt moglegheiten for å tipsa om saker. Det var mange av dei unge interesserte i.
QUIZ:«Tysnes» lokka med quiz, samt moglegheiten for å tipsa om saker. Det var mange av dei unge interesserte i.
QUIZ 2: På standen til NAV var det også quiz. Viljar Aasen, Jonas Hagen-Lunde, Petter Andersland og Theodor Meland var ivrige etter å finna dei rette svara.
QUIZ 2: På standen til NAV var det også quiz. Viljar Aasen, Jonas Hagen-Lunde, Petter Andersland og Theodor Meland var ivrige etter å finna dei rette svara.
PRESENTASJON: Patrick Madsen var blant dei som presenterte bedrifta si for elevane.
PRESENTASJON: Patrick Madsen var blant dei som presenterte bedrifta si for elevane.
PUBLIKUM: Mange elevar møtte fram til yrkesmessa, som er den fyrste av sitt slag på Tysnes sidan 2013.
PUBLIKUM: Mange elevar møtte fram til yrkesmessa, som er den fyrste av sitt slag på Tysnes sidan 2013.

Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...