LEVER UT DRAUMEN: Robert Siglevik har jobba som fiskar på «Brennholm» sidan januar 2014, og ønskjer å fortsetja som fiskar til han blir pensjonist. I september opplevde han eitt av dei største augneblikka som fiskar, då «Brennholm» fekk 90 makrellstørjer i eitt kast. Her driv mannskapet med lossing av størjefangsten ved Pelagia Kalvåg. (Foto: Privat)
LEVER UT DRAUMEN: Robert Siglevik har jobba som fiskar på «Brennholm» sidan januar 2014, og ønskjer å fortsetja som fiskar til han blir pensjonist. I september opplevde han eitt av dei største augneblikka som fiskar, då «Brennholm» fekk 90 makrellstørjer i eitt kast. Her driv mannskapet med lossing av størjefangsten ved Pelagia Kalvåg. (Foto: Privat)

Livet som fiskar

Robert Siglevik lever ut draumen som fiskar.
Publisert 03.11.2019 kl. 14.00.

Tysnesingen har jobba seks år på oppdrettsanlegg, og har fagbrev som røktar. Men då moglegheita baud seg til å gje draumen ein sjanse, nølte ikkje Robert med å skifta kurs.

– Eg har alltid hatt eit sug etter å dra på fiske. Det hugsar eg at eg hadde heilt tilbake til ungdomsskuletida, seier han.

Robert har vore innom litt forskjellige jobbar før han fann vegen til «Brennholm» i 2014.

– Etter seks år i oppdrett tenkte eg at no måtte eg prøva fiskeri, før eg blir for gamal, seier han.


Ingen dag er lik

I 2013 tok han ein telefon til reiar Lars Einar Sandtorv for å høyra om moglegheitene for arbeid.

– I dei tider hadde dei faktisk behov for ein mann på «Brennholm» over nyåret. Då var det berre til å hiva seg rundt, seier Robert.

– Eg var veldig heldig som fekk plass om bord, og er takknemleg for at Lars Einar ga meg sjansen.

Sidan januar 2014 har han jobba på fartøyet, som er ein kombinert ringnotsnurpar og trålar.

– Eg trivst veldig godt. Det er eit fantastisk spennande yrke, og ingen dag er lik. Du er ute i felten for å leita opp fisken. I nokre fiskeri kan det vera enklare å finna fisken, og andre fiskeri er meir utfordrande. Det er noko med jakta og spenninga med det, fortel han.


Ein livsstil

Fiskeri inneber mange arbeidsdagar i dårlege vêrforhold.

– Å reisa på fiskeri er ikkje noko du berre gjer. Du er ute i vêr og vind, og du må trivast med det for å lika det, seier Robert.

– Det blir mange ruskedagar på oss, spesielt på kolmulefeltet vest for Irland. Men det blir mange flotte dagar på havet òg, fortel han.

Mannskapet består av elleve mann, inkludert to lærlingar, når båten er i drift. Skiftet er som regel seks veker langt, men av og til er mannskapet ute i opptil åtte veker.

– Me er ein samansveisa gjeng, som bur oppå kvarandre i fleire veker. Den yngste er 29 og den eldste er 60, fortel Robert.

– Fiskeri er ein livsstil, og du kan ikkje stilla klokka etter det.


Lettare å halda kontakten

Når Robert er komen heim att, kan han som regel nyta lange friperiodar med familien.

– Ein er gjerne heime i to månader, og det er absolutt ei gulrot. Men det kan òg variera frå tre veker til eit par månader at me ligg i ro, seier han.

Når han er lenge vekke, krev det mykje av dei heime. Robert har ein son på 11 år, og ei dotter på 9 år.

– Alt ansvaret fell på kona mi når eg er ute. Men familien er innstilt på det. Dei er kjempeflinke, både ho og ungane. I starten var det sjølvsagt litt rart når eg skulle vera vekke så lenge, både for dei og for meg. Men det har i grunnen gått veldig fint, smiler han.

Heldigvis har det blitt lettare enn før å halda kontakten med familien til sjøs.

– Me har nettilgang kor som helst, også vest for Irland, når me er på feltet der. Det er blitt mykje lettare å halda kontakten med dei heime i dag. No er ein disponibel på Snapchat, Messenger og telefon, fortel han.


Ta sjansen

Robert vil anbefala yrket på det varmaste for alle som har interesse for fiskeri.

– Her på Tysnes er det nesten ingen fiskarar, eg trur eg kan telja dei på éi hand. Fiskeri er ikkje det enklaste å få ein fot innanfor. Spesielt på ringnot, der er det tynt om plassane. Eg var veldig heldig som fekk ein plass på «Brennholm», seier han.

– Men går du vegen som lærling, opnar det seg alltid moglegheiter, og etter skule er det berre til å ringja på alt som heiter båtar. Det er alltid ein sjanse å ta, men eg anbefaler det sterkt.


Alvorleg store fisk

Nyleg opplevde han eitt av dei største augneblikka så langt i karrieren. Han var på jobb då «Brennholm» fekk 90 makrellstørjer på eitt kast, ei hending som lèt seg merka i media.

– Det er slikt som dei gamle snakkar om, frå 50-60-talet, då dei var ute og fiska størje. Det er først dei seinare åra at det er opna opp for slikt fiske, så det er ikkje noko kven som helst har opplevd, seier Robert.

– Det er jo alvorleg store fisk, så det må vera blant dei største fiskeriopplevingane eg har hatt, fortel han.

Til trass for at slike opplevingar er ekstra krydder i jobbkvardagen, understrekar han at alt fiskeri er like kjekt.

– Eg ser for meg å gå av med pensjon på fiskebåt. Eg har funne min veg, avsluttar han.


NORDSJØFISKE: Her er «Brennholm» på sildefiske i Nordsjøen. (Foto: Privat)
NORDSJØFISKE: Her er «Brennholm» på sildefiske i Nordsjøen. (Foto: Privat)
VAKKERT: Sjølv om mange arbeidsdagar innebèr ruskevêr, glimtar det til iblant. Her har Robert fanga eit bilete av «Brennholm» i solnedgang ved Skår på Reksteren (Foto: Privat)
VAKKERT: Sjølv om mange arbeidsdagar innebèr ruskevêr, glimtar det til iblant. Her har Robert fanga eit bilete av «Brennholm» i solnedgang ved Skår på Reksteren (Foto: Privat)
HEIME IGJEN: No er Robert endeleg komen heim att til Våge etter seks veker med makrell- og sildefiske. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
HEIME IGJEN: No er Robert endeleg komen heim att til Våge etter seks veker med makrell- og sildefiske. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Siste saker Gå til framsida

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.

23 fleire tysnesingar i 2019

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei...

Vil du læra meir om andelslandbruk?

Laurdag blir det open gard på Nedre Helland Gard, og Anne-Grete Nedrebø og Vegard Helland har planlagt hyggelege aktivitetar for heile familien. Alle som er interesserte i å vita meir om kva som skjer på det nystarta andelslandbruket i Nordbustaddalen er hjarteleg velkomne til å ta turen. Dei vaksne kan...