ASFALTERING PÅGÅR: Dei som skal køyra forbi Lukksundet mot Stussvik, vil måtta rekna med noko ventetid og redusert framkomst i området denne veka, grunna asfalteringsarbeid. (Foto: Arkivfoto)
ASFALTERING PÅGÅR: Dei som skal køyra forbi Lukksundet mot Stussvik, vil måtta rekna med noko ventetid og redusert framkomst i området denne veka, grunna asfalteringsarbeid. (Foto: Arkivfoto)

Det asfalterast - men ikkje på Tysnes

Denne veka er det observert asfalteringsbilar på Tysnes. Men ingen av dei skal asfaltera Tysnesvegar.
Publisert 04.11.2019 kl. 15.00. Oppdatert 05.11.2019 kl. 11.57.

Som «Tysnes» skreiv tidlegare i år, er det ingen vegstrekningar på Tysnes som er planlagt asfaltert i 2019.

Det næraste strekket til Tysnes som er med i Statens vegvesen sin dekkeleggingsplan, ligg på austsida av Lukksundet. Strekningen går frå Lukksund bru, gjennom Stussvikhovdatunnelen og ned til Stussvik. Stussvikhovdatunnelen får heilt nytt asfaltdekke, for å hindra redusert takhøgde.

Førre veke og denne veka er arbeidarar frå NCC Industry AS i gang med asfalteringsprosjektet på FV49, som ved nyttår får namnet FV549. Arbeidet har vore planlagt sidan hausten 2018, og er forventa ferdig denne veka. Firmaet har teke inn asfalt frå asfaltbåt ved Lunde kai.

– Me er heilt på slutten av asfalteringssesongen, så dette er noko av det siste me gjer i år, opplyser Harald Midtun, prosjektleiar for asfalt og vegmerking i Hordaland, denne veka.

– Arbeidet kan innebera litt ventetid, og det er redusert framkomst.

Det er òg observert asfalteringsbilar frå firmaet Velde AS på Tysnes. Dei er i private oppdrag og på oppdrag for Alsaker Fjordbruk.


Siste saker Gå til framsida