PÅ HAUST-TUR: Denne veka kjem bokbåten «Epos» tilbake til Tysnes. (Arkivfoto)
PÅ HAUST-TUR: Denne veka kjem bokbåten «Epos» tilbake til Tysnes. (Arkivfoto)

60 år med bokbåt

Publisert 04.11.2019 kl. 10.13.

21. september var det 60 år sidan bokbåttenesta starta opp i Hordaland. Den fyrste båten heitte «Abdullah», og i 1963 vart den spesialbygde bokbåten «Epos» sett i drift.

Kombinasjonen av kulturprogram og utlån av bøker er ein suksessfaktor som har halde seg godt, og denne veka legg bokbåten nok ein gong frå kai i Bergen. Tenesta går med det inn i sitt 61. år.

Ifølgje ruta kjem det flytande biblioteket til Bruntveit på tysdag, til Lunde på onsdag og til Onarheim på torsdag. Som vanleg blir det program både på Onarheim og i Lunde, men ikkje på Bruntveit.


Siste saker Gå til framsida

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...