STOR INVESTERING: Brønnbåten «Kristoffer Tronds» skal vera ferdig i andre halvår i 2020. (Teikning utlånt av Alsaker Fjordbruk)
STOR INVESTERING: Brønnbåten «Kristoffer Tronds» skal vera ferdig i andre halvår i 2020. (Teikning utlånt av Alsaker Fjordbruk)

Leiar: Ny og spennande satsing frå Alsaker-konsernet

Publisert 04.11.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.48.

Nye arbeidsplassar er alltid kjærkomne i Tysnessamfunnet. I avisa på torsdag kunne me me lesa om ei av storsatsingane til Gerhard Alsaker og Alsaker-konsernet. Ein ny brønnbåt skal gje 20 nye arbeidsplassar, om bord på båten. Og dei kjem allereie neste år.

Det er snart eit år sidan arbeidet på sjølve båten tok til på verftet i Bilbao i Spania. Då hadde planarbeidet med båten vore på teiknebrettet i over eitt år. Prosjektleiar Olav Nygård, som i dag har kontorplass i administrasjonsbygget til Alsaker Fjordbruk på Onarheim, har jobba med planane sidan tidleg i 2017.

Det er ei spennande satsing for ein liten kommune som sårt treng fleire arbeidsplassar.

Tysnes var i si tid ein stor sjøfartskommune, den gong det var jektetid og nordlandsfart. Sjøen har og vore ein viktig arbeidsplass for mange tysnesingar i seinare tider, som til dømes i utanriksfart. Mange var det og som hadde arbeidsplassen sin på yachtane i Amerika.

I vår tid er det svært mange tysnesingar som jobbar offshore og har arbeidsplassen sin der. Mange unge i våre dagar har også teke utdanning til sjørelaterte yrke, og er sjømenn i dag, både ute i den store verda og i nærare kyststrøk. Nokre er det og som er fiskarar; som Robert Siglevik på havfiskebåten til Leif Einar Sandtorv, ein fiskebåt som vonleg vil få liggjekai på Reksteren med tida.

Utviklinga innan fiske og sjøfart har ikkje hatt den same utviklinga i Tysnes dei seinare tiåra som på den tida nordlandsfarten var på topp. Samanliknar me oss med naboane i vest, Austevoll, så har dei blitt særdeles store innan havbruk og fiskeri, og i Tysnes har det vore lite utvikling i den lei.

Me skal difor vera glade for at oppdrettsnæringa har fått skikkeleg fotfeste i Tysnes, med dei mange arbeidsplassane dette har tilført lokalsamfunnet vårt. Dei seinare åra har laksenæringa hatt gullår og store overskot, som i dag fører til knoppskyting og nye lokale arbeidsplassar i kommunen vår. I «Tysnes» i dag kan me lesa meir om den nye og spennande satsinga der oppdrettsnæringa no ekspanderer på endå eit nytt felt: ein ny stor brønnbåt.

Øykommunen Tysnes har hatt få lokale arbeidsplassar i skipsnæringa dei seinare tiåra. Difor er det positivt at Tysnes no skal få den største brønnbåten i Norge, med mange nye arbeidsplassar.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Har laga forslag til nytt kommunevåpen

Torsdag skal formannskapet vurdera om dei vil behalda kommunevåpenet som i dag, eller få inn det opphavelege Onarheimsseglet som Hordaland fylkeskommune har brukt fram til no.

Knepent tap for J16

Heimepublikummet fekk oppleva ein tett og intens match då Jenter 16-laget møtte Sædalen søndag.