TETT I SALEN: Nærare 50 personar frå heile Tysnes tok turen til grendahuset på Tveit måndag kveld for å vera med på oppstartsmøtet til det nye Tysnes Turlag.
TETT I SALEN: Nærare 50 personar frå heile Tysnes tok turen til grendahuset på Tveit måndag kveld for å vera med på oppstartsmøtet til det nye Tysnes Turlag.

Overveldande interesse for nytt turlag

Interessa for å delta i det nye Tysnes Turlag er stor. Nærare 50 var med på stiftingsmøte måndag kveld.
Publisert 05.11.2019 kl. 12.54.

– Dette var kjempegøy. Eg er utruleg glad for at interessa er så stor, seier ei smilande Rebekka Høgestøl, når ho tel opp kor mange som har møtt fram i grendahuset på Tveit.

Saman med Ketil Skjolde og Sigfrid Tveit har Rebekka stått i bresjen for å dra i gang det nye Tysnes Turlag.

– Eg hadde håpa på at det kanskje kom ti-femten i kveld, og så kom det nesten 50. Eg er heilt overvelda, seier Rebekka.

– Og så er eg veldig godt nøgd med at me har fått sett ned eit interimstyre allereie i kveld, legg ho til.


Kom frå BHT

Trude Iversen frå Bergen og Hordaland Turlag hadde teke turen til Tysnes for å informera om korleis ein går fram når ein skal stifta eit nytt lokallag under Den Norske Turistforening.

– Eg har berre vore tre gonger på Tysnes tidlegare. Men no blir det nok fleire gonger framover, fortalde ho til forsamlinga.

Ho fortalde også om organisasjonen DNT og om Bergen og Hordaland Turlag. BHT har i dag over 30.000 medlemer og er den største friluftsorganisasjonen på Vestlandet.

– Me skal arbeida for eit enkelt, aktivt, allsidig og naturvenleg friluftsliv og for sikring av friluftslivet sine natur- og kulturgrunnlag, fortalde Iversen.

Visjonen til DNT er «Naturopplevingar for livet».


Valde interimstyre

– Eit turlag kan ha mange ulike undergrupper; som fellesturar, Barnas Turlag, DNT ung, seniorgruppe, fjellsport, Aktiv i 100-gruppe og dugnadsgruppe, informerte Iversen.

Turar i nærmiljøet er normalt opne for alle, anten ein er medlem eller ikkje, medan lengre turar berre er for medlemer. Iversen oppmoda alle dei frammøtte om å melda seg inn i DNT. Då blir ein automatisk medlem både i Bergen og Hordaland Turlag, og i eit lokallag, som til dømes Tysnes Turlag.

Korleis eit nytt turlag på Tysnes skal byggjast opp, blei ikkje teke stilling til på møtet. Det skal interimstyret som blei sett ned på møtet, jobba vidare med. Sjølve stiftingsmøtet for Tysnes Turlag blir truleg i januar.

Rebekka Høgestøl blir leiar av interimstyret. Med seg får ho Ketil Skjolde, Sigfrid Tveit, Celine Cevy Dahl, Karl Lunde, Per Verner Aase og Åse Enes.


Stimerking

Svein Birkeland og Jarle Hevrøy frå Stord-Fitjar Turlag var og med på møtet, med supplerande informasjon. Dei gler seg over at det kjem eit nytt lag på Tysnes.

– No blir det turlag i så å seia alle kommunane i Hordaland. Det er berre Eidfjord og Fedje som ikkje har eige lag, fortel dei.

Dei lovar å ta turen til Tysnes til våren for å halda kurs i stimerking.

Godt merkte stiar, slik at ein kan finna fram i fjellet dersom skodda blir tett og veret er dårleg, er eitt av måla til det nye turlaget.

– Rydding er og viktig, og endå meir arbeidskrevande enn merking, kommenterte ein av dei frammøtte, Tore Økland.

Økland har rydda fleire kilometer med stiar i Tysnesfjella dei seinare åra. Det har vore mykje å rydda i gamle stiar berre etter stormen Nina.Ole Skaten


INFORMERTE: Trude Iversen frå Bergen og Hordaland Turlag kom med råd til oppstart av eit nytt turlag under Den Norske Turistforening.
INFORMERTE: Trude Iversen frå Bergen og Hordaland Turlag kom med råd til oppstart av eit nytt turlag under Den Norske Turistforening.
PÅ MØTE: Svein Birkeland (t.v.) frå Stord-Fitjar Turlag hadde teke turen frå Stord. Vidare f.v. ser me: Oddvar Meland, Ingrid Restad, Per Verner Aase, Freddy Jensen, Ingrid Haaland, Fredrik Haugsgjerd, Lars Enes og Åse Enes.
PÅ MØTE: Svein Birkeland (t.v.) frå Stord-Fitjar Turlag hadde teke turen frå Stord. Vidare f.v. ser me: Oddvar Meland, Ingrid Restad, Per Verner Aase, Freddy Jensen, Ingrid Haaland, Fredrik Haugsgjerd, Lars Enes og Åse Enes.
TURENTUSIASTAR: Mange av dei frammøtte melde seg inn i DNT allereie på møtet måndag kveld.
TURENTUSIASTAR: Mange av dei frammøtte melde seg inn i DNT allereie på møtet måndag kveld.

Siste saker Gå til framsida

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...