TOPPAR LISTA: Ifølgje skattelistene for 2018 er Gerhard Meidell Alsaker den rikaste både i Tysnes og Sunnhordland, i tillegg til å vera blant topp-50 i landet både i inntekt og formue. (Arkivfoto)
TOPPAR LISTA: Ifølgje skattelistene for 2018 er Gerhard Meidell Alsaker den rikaste både i Tysnes og Sunnhordland, i tillegg til å vera blant topp-50 i landet både i inntekt og formue. (Arkivfoto)

Aukar både inntekt og formue

Gerhard Meidell Alsaker ligg øvst på skattelista for Tysnes for 2018, og klatrar både på Hordaland-lista og den nasjonale lista.
Publisert 05.11.2019 kl. 09.20.

I dag vart skattelistene for 2018 publiserte. Skattetala er offentlege, og fleire aviser har publisert topplister for dei ulike kommunane. Dette gjeld mellom anna VG, som har publisert dei 100 som hadde størst inntekt, størst formue og betalte mest skatt i Tysnes kommune i 2018.

Av lista kjem det fram at det nok ein gong er laksekongen Gerhard Meidell Alsaker som soleklart toppar Tysnes-lista på alle punkt, og at han har auka både inntekt og formue sidan 2017. Av tala kjem det fram at Alsaker tente kring 52,5 millionar i 2018, og står med ein formue på over 1,5 milliardar kroner. Året før var formuen på drygt 1,2 milliarder kroner. Alsaker betalte 29,5 millionar i skatt.

Skattelistene syner også at Alsaker ligg 4. plass på inntektstoppen i Hordaland, og på 46. plass nasjonalt. På formuetoppen er han nummer 30 nasjonalt, framfor namn som Bjørn Rune Gjelsten og Christen Sveaas. I Hordaland er han nummer seks på formuetoppen.

Etter Alsaker er det Einar Wathne som tente mest i 2018, med inntekt på 5,5 millionar kroner. Han er også nummer to på formuelista, med nesten 35 millionar i formue. Nummer tre på inntektslista er Helge Mandius Nesse, med drygt 4,3 millionar i inntekt. Tredjeplass på formuelista er Bjørn Inge Sætre, med nesten 28 millionar i formue.

I Tysnes kommune er det også ein solid auke i gjennomsnittsinntekta. Den har auka frå 314.058 kroner i 2017, til 324.824 kroner i 2018. Snittformuen er oppe i drygt 1,2 millionar kroner.

Her kan du sjå VG si topp-100 liste på Tysnes.


Siste saker Gå til framsida