MISJONSMESSE: Dagfinn Brandsæter leia misjonsmessa i Tysnes bedehus laurdag. Misjonsmessa vert arrangert annakvart år, og har i år 25-årsjubileum.
MISJONSMESSE: Dagfinn Brandsæter leia misjonsmessa i Tysnes bedehus laurdag. Misjonsmessa vert arrangert annakvart år, og har i år 25-årsjubileum.

25 år med misjonsmesse

Det var god stemning under misjonsmessa i Tysnes bedehus laurdag.
Publisert 06.11.2019 kl. 15.00.

– Det vert litt ekstra markering sidan det er 25 år sidan me starta opp, fortel Dagfinn Brandsæter.

Laurdag leia han misjonsmessa i Tysnes bedehus. Messa vart arrangert for fyrste gong i 1994, og det vart dermed eit lite 25-årsjubileum i bedehuset laurdag. På programmet stod mellom anna musikk med Alf Magne Tysse, andakt med Egil Skutlaberg, servering av graut og kaker, og årelotteri.

Egil Skutlaberg, som er mykje rundt i regionen for å halda andakter, nytta høvet til å takka dei som har halde misjonsmessa på Tysnes gåande i så mange år.

– Eg vil takka de som har stelt i stand messa i 25 år. Eg veit at det krev mykje tid og innsats, og eg veit at det er viktig at nokon held på med dette, så folk kan få høyra om Jesu lære, sa han til forsamlinga i bedehuset.

Nokon var også til stades for å stilla ut og selja heimelaga produkt, mellom anna Celine Lunde Rød. Ho viste fram eit bord og eit klesstativ fullt av heimelaga barneklede.

– Det går nokre timar i løpet av ei veke til dette. Det er ein hobby som vert til litt sal, seier Celine, som fekk selt litt på messa.

For ho var misjonsmessa ein fin arena for å visa fram kleda.

– Det er kjekt å visa fram det ein driv på med, og at denne typen produksjon finst på Tysnes, fortel ho.LOTTERI: Bjørg Hagen (t.h.) og Kjell og Torbjørg Kristoffersen var blant dei med mest vinnarlukke på årelotteriet. – Eg pleier ikkje å ha vinnarlukke, men det pleier dei to, fortel Bjørg.
LOTTERI: Bjørg Hagen (t.h.) og Kjell og Torbjørg Kristoffersen var blant dei med mest vinnarlukke på årelotteriet. – Eg pleier ikkje å ha vinnarlukke, men det pleier dei to, fortel Bjørg.
UTSTILLAR: Celine Lunde Rød viste fram flotte barneklede som ho sjølv har laga.
UTSTILLAR: Celine Lunde Rød viste fram flotte barneklede som ho sjølv har laga.

Siste saker Gå til framsida

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...