NYSATSING: Kværner har sikra seg bygginga av den største havvindkraftparken i verda. Bygginga startar på Stord. (Arkivfoto: Kværner)
NYSATSING: Kværner har sikra seg bygginga av den største havvindkraftparken i verda. Bygginga startar på Stord. (Arkivfoto: Kværner)

Kværner har sikra seg milliard-kontrakt på vindkraft offshore

– Dette er ei veldig viktig tildeling for heile Kværner, inkludert Kværner på Stord, seier kommunikasjonssjef Odd Naustdal på Stord til «Tysnes».
Publisert 06.11.2019 kl. 12.40.

Naustdal karakteriserer den nye kontrakten som Kværner har signert med Equinor som eit gjennombrot på eit nytt marknadsområde.

– Tidlegare i haust oppdaterte me strategien vår, og gjorde fornybart til eit eige satsingsområde for Kværner. Tildelinga er eit veldig viktig skritt for Kværner for å få fotfeste i havvind-marknaden og veksa på fornybar-området, i tillegg til eksisterande verksemd innan olje og gass, seier Naustdal til «Tysnes».


På Stord

Det som konkret skal skje på Stord, er at fyrste del av betongfundamenta skal byggjast i tørrdokken der.

– Det me veit om sysselsetting lokalt på Stord er at oppdraget vil gje rundt 50 årsverk som kjem til å jobba direkte med dette, i tillegg til aktivitet hos underleverandørar, informerer Naustdal.

Planen er vidare at botnseksjonane skal fraktast til Dommernes i Vindafjord der dei skal ferdigstillast. Til slutt vil vindturbinane bli installert på toppen av betongskroga i Gulen. Prosjeket skal starta straks, og vera ferdig hausten 2022. Totalt skal oppdraget gje omlag 250 årsverk for Kværner.

Sidan kontrakten er ei viktig tildeling for heile Kværner, så markerte verksemda den nye ordren med bollar både på Stord, i Verdal og i Oslo.

Det var sist torsdag kontrakten blei signert, i Equinor sine lokale på Fornebu. I alt skal Kværner levera elleve flytande betongskrog for turbinar for offshore vindkraft, i tillegg til marine driftstenester for Hywind Tampen-prosjektet.


Største i verda

Hywind Tampen blir den største flytande havvindparken i verda, og vil ifølgje Kværner bli avgjerande for å industrialisera løysingar og redusera kostnader for framtidige offshore vindkraftprosjekt. Kontrakten har ein verdi på kring 1,5 milliardar kroner.

Hywind Tampen-prosjektet vil bli installert offshore-Norge, vest for Bergen, og vil levera elektrisk kraft til dei nærliggjande olje- og gassplattformene Gullfaks A, B, C og Snorre A og B. Den samla effekten frå dei elleve turbinane blir 88 megawatt, og vil erstatta omlag 35 prosent av dei fem plattformene sine energibehov. I dag kjem denne energien frå gassturbinar.

Prosjektet vil redusera norske CO2-utslepp med meir enn 200.000 tonn per år, som tilsvarar utslepp frå 100.000 bilar.

– Hywind Tampen-prosjektet banar veg for fleire vindkraftparkar både i Norge og internasjonalt, seier konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken.


Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.