BRANN: Brannvesenet måtte rykka ut til ein bilbrann i formiddag. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
BRANN: Brannvesenet måtte rykka ut til ein bilbrann i formiddag. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Bil blei overtent ved Onarheimsvatnet

Brannvesenet måtte rykka ut til overtent bil ved Onarheimsvatnet torsdag føremiddag.
Publisert 07.11.2019 kl. 11.47. Oppdatert kl. 15.59.

Det var ein personbil som hadde teke fyr, ved nordsida av Onarheimsvatnet. Det var ein person i bilen. Vedkomande kom seg ut. Personen, ein mannleg bilførar i 40-åra, kom uskadd frå hendinga, og varsla sjølv naudetatane.

Brannsjef Torfinn Kongsvik opplyser til «Tysnes» at det var full fyr i bilen då brannvernet sin patrulje kom til staden.

– Brannen oppstod i eit område utan bebygging. Me var litt bekymra for ei kraftlinje som gjekk rett over plassen der bilen stod, men det gjekk fint, seier Kongsvik.

Trafikken blei stengt i begge retningar inntil brannen blei slokka.

– Politi- og brannpatrulje kom til staden mellom ti og 15 minutt etter at naudetatane blei varsla, opplyser Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor.

Det gjekk kring 25 minutt frå meldinga kom inn, til brannen var slokka og trafikken gjekk som normalt igjen.


Siste saker Gå til framsida

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...