QUIZ:«Tysnes» lokka med quiz på yrkesmessa, samt moglegheita for å tipsa om saker.
QUIZ:«Tysnes» lokka med quiz på yrkesmessa, samt moglegheita for å tipsa om saker.

Tre personar vann «Tysnes»-abonnement

Publisert 07.11.2019 kl. 13.00.

På yrkesmessa hadde «Tysnes» ein eigen stand, der det mellom anna var mogleg å delta i quiz om nyhendebiletet på Tysnes. Både ungdomar og vaksne prøvde seg på dei 20 spørsmåla, og best av alle var Alma Vermedal, som svarte riktig på 16 av dei 20 spørsmåla. Ho vinn dermed eit halvt års digitalt abonnement på «Tysnes».

• Les også: Fekk møta lokale bedrifter


Prestisjeduell

Kampen om andreplassen stod mellom ordførar Kåre Martin Kleppe og varaordførar Arne Leite. Begge gjekk ivrig inn i prestisjeduellen, med klart mål om å ikkje tapa for motparten. Det unngjekk begge, for både ordføraren og varaordføraren enda på 14 1/2 poeng og delt andreplass.

I tillegg til at vinnaren Alma fekk premie, vart det også trekt ut ein tilfeldig vinnar blant alle som var med og «quizza». Denne heldige vinnaren vart Lillian Luth-Hansen, som også får eit halvt års digitalt «Tysnes»-abonnement.Me gratulerer både Alma og Lillian med premiane.


Kom med gode tips

På «Tysnes» sin stand kunne ein også vera med i trekninga av eit halvt års gratis abonnement, ved å svara på spørsmåla «Kva liker du best å lesa om i lokalavisa?», og «Har du tips til ei god sak?».

Mange tok seg tid til å koma med nyttige innspel til lokalavisa, og me i redaksjonen set stor pris på alle svara! I ei tilfeldig trekning etter messa, blei Bjørn Helge Epland vald ut som premievinnar. Gratulerer!


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...

Lesarbrev: Bli kjent-fest

Frå tida i skule og utdanning hugsa eg at det ved starten av skulen vart arrangert bli kjent-fest. Intensjonen var at elevane skulle møtast for å bli kjent med kvarandre. Etter å ha budd på Reksteren no dei siste åtte åra, har tanken streifa meg om me skulle ha arrangert slike festar iblant på Reksteren. Eg observerer at det som før var eit fenomen i byar og tettstader – at folk kan bu tett...