QUIZ:«Tysnes» lokka med quiz på yrkesmessa, samt moglegheita for å tipsa om saker.
QUIZ:«Tysnes» lokka med quiz på yrkesmessa, samt moglegheita for å tipsa om saker.

Tre personar vann «Tysnes»-abonnement

Publisert 07.11.2019 kl. 13.00.

På yrkesmessa hadde «Tysnes» ein eigen stand, der det mellom anna var mogleg å delta i quiz om nyhendebiletet på Tysnes. Både ungdomar og vaksne prøvde seg på dei 20 spørsmåla, og best av alle var Alma Vermedal, som svarte riktig på 16 av dei 20 spørsmåla. Ho vinn dermed eit halvt års digitalt abonnement på «Tysnes».

• Les også: Fekk møta lokale bedrifter


Prestisjeduell

Kampen om andreplassen stod mellom ordførar Kåre Martin Kleppe og varaordførar Arne Leite. Begge gjekk ivrig inn i prestisjeduellen, med klart mål om å ikkje tapa for motparten. Det unngjekk begge, for både ordføraren og varaordføraren enda på 14 1/2 poeng og delt andreplass.

I tillegg til at vinnaren Alma fekk premie, vart det også trekt ut ein tilfeldig vinnar blant alle som var med og «quizza». Denne heldige vinnaren vart Lillian Luth-Hansen, som også får eit halvt års digitalt «Tysnes»-abonnement.Me gratulerer både Alma og Lillian med premiane.


Kom med gode tips

På «Tysnes» sin stand kunne ein også vera med i trekninga av eit halvt års gratis abonnement, ved å svara på spørsmåla «Kva liker du best å lesa om i lokalavisa?», og «Har du tips til ei god sak?».

Mange tok seg tid til å koma med nyttige innspel til lokalavisa, og me i redaksjonen set stor pris på alle svara! I ei tilfeldig trekning etter messa, blei Bjørn Helge Epland vald ut som premievinnar. Gratulerer!


Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...