QUIZ:«Tysnes» lokka med quiz på yrkesmessa, samt moglegheita for å tipsa om saker.
QUIZ:«Tysnes» lokka med quiz på yrkesmessa, samt moglegheita for å tipsa om saker.

Tre personar vann «Tysnes»-abonnement

Publisert 07.11.2019 kl. 13.00.

På yrkesmessa hadde «Tysnes» ein eigen stand, der det mellom anna var mogleg å delta i quiz om nyhendebiletet på Tysnes. Både ungdomar og vaksne prøvde seg på dei 20 spørsmåla, og best av alle var Alma Vermedal, som svarte riktig på 16 av dei 20 spørsmåla. Ho vinn dermed eit halvt års digitalt abonnement på «Tysnes».

• Les også: Fekk møta lokale bedrifter


Prestisjeduell

Kampen om andreplassen stod mellom ordførar Kåre Martin Kleppe og varaordførar Arne Leite. Begge gjekk ivrig inn i prestisjeduellen, med klart mål om å ikkje tapa for motparten. Det unngjekk begge, for både ordføraren og varaordføraren enda på 14 1/2 poeng og delt andreplass.

I tillegg til at vinnaren Alma fekk premie, vart det også trekt ut ein tilfeldig vinnar blant alle som var med og «quizza». Denne heldige vinnaren vart Lillian Luth-Hansen, som også får eit halvt års digitalt «Tysnes»-abonnement.Me gratulerer både Alma og Lillian med premiane.


Kom med gode tips

På «Tysnes» sin stand kunne ein også vera med i trekninga av eit halvt års gratis abonnement, ved å svara på spørsmåla «Kva liker du best å lesa om i lokalavisa?», og «Har du tips til ei god sak?».

Mange tok seg tid til å koma med nyttige innspel til lokalavisa, og me i redaksjonen set stor pris på alle svara! I ei tilfeldig trekning etter messa, blei Bjørn Helge Epland vald ut som premievinnar. Gratulerer!


Siste saker Gå til framsida

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...