AVVIKLA: Fredag vedtok ungdommens fylkesting i Hordaland nedlegging, for å kunna slå seg saman med Sogn og Fjordane. (Foto: Hordaland fylkeskommune)
AVVIKLA: Fredag vedtok ungdommens fylkesting i Hordaland nedlegging, for å kunna slå seg saman med Sogn og Fjordane. (Foto: Hordaland fylkeskommune)

Historisk fylkesting for ungdommane

I helga møttest 70 ungdommar frå Hordaland og Sogn og Fjordane for å etablera ein felles ungdomspolitisk organisasjon i det nye Vestland.
Publisert 07.11.2019 kl. 12.00. Oppdatert kl. 12.11.

Frå Tysnes stilte både Ida Heggland, Marius Sjøbø, Martin Fjeldstad, Michelle Loftskjær og Anna H. Haugsgjerd, og det blei tre innhaldsrike og givande dagar på Scandic Kokstad.

– Helga var veldig bra! Å møta så mange engasjerte ungdommar på same plass er eigentleg ganske utruleg. Det er ikkje slik at dei unge kjem berre fordi har lyst på ei helg i byn, dei kjem fordi dei faktisk har ei interesse for politikk og vil vera med på å gjera ein forskjell, seier Ida Heggland til «Tysnes».


Mykje på programmet

For ho og dei andre ungdommane var det stort å få vera med på det historiske fylkestinget, der dei to fylkesutvala blei avvikla og slegne saman til eitt. Det skjedde på fredagen.

– Laurdagen brukte me mykje tid på debattrening, arbeid med korleis ein skal driva eit ungdomsråd i kommunen, og visjonar og verdiar for nye Vestland ungdomsutval (VU), fortel Ida.

Dei fekk også høyra eit foredrag frå Stian Jean Opedal Davies (Ap).

– Elles gjekk det mykje i jobbing mot nytt planprogram for VU og debatt rundt dette, før kvelden tradisjonen tru vart avslutta med fin middag.

Søndagen gjekk til votering av det nye planprogrammet, og val av nye medlemar til VU. Ida vart vald inn i kontrollkomiteen.


Vegen vidare

Den engasjerte jenta frå Heggland har mange tankar om kva som er viktige saker for ungdomsutvalet, og nemner blant anna budsjett.

– Det er ikkje lenge til budsjettet kjem ut, og der må særleg nye Vestland ungdomsutval passa på at pengane blir fordelt slik at det ikkje fører til unødvendige kutt som rammar ungdom. Me har allereie skrive innlegg til Framtida.no, som me ser har fått gode ringverknadar, seier Ida.

Å jobba saman som eitt fylke og skapa ein felles identitet som alle kan vera stolte av, er også noko Ida er veldig oppteken av.

– Ein skal ikkje føla at tidlegare Hordaland overkøyrer Sogn og Fjordane eller motsett, men skapa eitt fylke med rom for alle, seier Ida.


Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.