BETRE ENN FRYKTA: – Det er eigentleg uhaldbart å kutta i rutetilbodet vårt. Men det ser i alle fall betre ut no enn berre for nokre månader sidan, seier ordførar Kåre Martin Kleppe, som er svært skuffa over at det har teke så langt tid å få på plass nye ferjeruter.
BETRE ENN FRYKTA: – Det er eigentleg uhaldbart å kutta i rutetilbodet vårt. Men det ser i alle fall betre ut no enn berre for nokre månader sidan, seier ordførar Kåre Martin Kleppe, som er svært skuffa over at det har teke så langt tid å få på plass nye ferjeruter.

Forventar at pendlarane sine krav blir innfridd

Ordførar Kåre Martin Kleppe forventar at pendlaravgangane er redda både på Våge-Halhjem og Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo frå 1. januar.
Publisert 08.11.2019 kl. 15.00.

Men ordføraren har enno ikkje fått dei endelege rutene. Han vil sjå ruteoppsettet frå Skyss før han uttalar seg skråsikkert.

Skyss på si side vil ikkje røpa dei endelege rutene til «Tysnes» enno.

Pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen i Skyss opplyser i ein epost til «Tysnes» at dei jobbar med siste kvalitetssikring av endringar i ferje- og bussruter frå nyttår, og at dei vil informera om dette til dei kommunane dette gjeld i nær framtid.


Kjempar for kveldsferja

På Våge-Halhjem er det skissert at rutene om morgonen blir som i dag. Det vil seia at alle som pendlar frå Våge klokka 05.30, 06.50 eller 08.10, vil kunna reisa som i dag.

Ifølgje ordføraren er det planen at pendlaravgangane frå Halhjem om ettermiddagen også vil bli om lag som i dag, men små endringar på kan det likevel bli.

På dei andre avgangane, midt på dagen og om kvelden, vil det bli endringar.

– Frå 1. januar er det lagt opp til halvannan time mellom kvar avgang for ruter som ikkje er pendlaravgangar, forklarar ordføraren.

Det vil mellom anna føra til at ferja som i dag går 09.30 frå Våge, frå årsskiftet vil gå klokka 10.00.

Den siste kveldsavgangen har Tysnes måtta kjempa for å ha som i dag.

– Der har Skyss kome med forslag om at denne skal gå 15 minutt tidlegare enn no. Det kan ikkje me godta. Me kjempar framleis for å unngå innskrenkingar på den siste avgangen om kvelden, seier ordføraren.


Blir akseptabelt på Hodnanes

Ordførar Kleppe er rimeleg godt nøgd med at det blir to pendlaravgangar frå Hodnanes til Jektevik før klokka 07.00 på kvardagar.

– Nøyaktig avgangstid har eg enno ikkje fått stadfesta, men det er klart at det blir to tidlege pendlaravgangar som i dag, seier ordføraren.

Han fortel også at pendlaravgangane frå Jektevik til Hodnanes om ettermiddagen er redda.

– Dei tilbakemeldingane me har fått, er at desse no skal vera på plass, seier Kleppe.

Ei anna sak som ifølgje ordføraren har vore viktig i samtalane med Skyss, er at 21.50-avgangen frå Jektevik må oppretthaldast som i dag. Det er ei rute som er viktig for dei som jobbar i helse- og omsorgssektoren på Stord og dagpendlar frå heimen på Tysnes.

– Me har hatt kontakt med dei som har vore mest engasjert i saka, og fått tilbakemeldingar frå dei undervegs i samtalane med Skyss, seier ordføraren.

Sjølv om pendlaravgangane no er redda, kan det bli kutt i rutetilbodet mellom Hodnanes og Jektevik midt på dagen.

Ifølgje ordføraren har det vore ein del diskusjonar om rutetilbodet til Huglo på kveldstid.

– Det ser ut til at det ikkje blir kutt i pendlartilbodet mellom Huglo og Hodnanes. Det er viktig, presiserer Kleppe.


– Altfor seint

Ordføraren er skuffa over at det endelege ruteoppsettet enno ikkje er klart.

– Rutene skulle vore klare for eit halvt år sidan. Me bad tidleg om ei avklaring av dei nye rutene. Dette er altfor dårleg. For brukarane er det kjempedårleg, seier han.

– Eg har lenge sagt at dette ikkje er godt nok, men me har heldigvis klart å få ei løysing, langt på overtid

For tilsette på ferjene har det ført til usikre tider, og for pendlarane har det vore usikkert om dei kunne halda fram i jobbane sine.

Der det er blitt kutt, set ordføraren si lit til eit betre tilbod seinare.

– Dei nye rutene skal evaluserast i august neste år, mellom Skyss og Tysnes kommune, seier han, og legg eit håp i det.


Beredskapskai på Hodnanes

Ordføraren har ikkje fått endeleg stadfesta at Huglo blir liggjekai for ferja om natta, men han reknar med at det blir slik sjølv om det ikkje blir ladestasjon der.

– Hodnanes skal vera beredskapskai for ambulansebåten til Helse Fonna. Då blir det problematisk viss ferja ligg ved kaien. Det har me tidleg informert Helse Fonna om, og eg reknar med at det blir teke omsyn til. Me forventar at dei har kontroll på det, forklarar ordføraren.

Han opplyser at det må vera god tilgang kai på Hodnanes for ambulansebåten. Ein kai innanfor ferjekaien blei tidlegare nytta, men den er ifølgje ordføraren ikkje vedlikehalden og kan ikkje nyttast.Om det blir slik at ferja ladar på Hodnanes før ho går vidare til Huglo, er ikkje ordføraren informert om.Pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen stadfestar til «Tysnes» at ferja skal liggja på Nordhuglo sidan Hodnanes er beredskapskai.


– Dette kan me leva med

Pendlar Sigmund Hovland seier at det siste forslaget frå Skyss som han har fått presentert for kvardagar, vil ivareta pendlarane sine behov.

– Det gjeld både morgonrutene, ettermiddag og kveldstid. Dei små endringane som vil koma, vil me kunna leva med, seier Hovland.

Men så langt har ikkje Hovland fått informasjon om korleis rutene blir på laurdagar og søndagar.

– Me håpar at det også blir bra, slik at rutene tek omsyn til dei som jobbar helg, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.