BLANDKORN: I helga får tysnesingane besøk av den humørfylte gjengen Valestrand Mannskor. Dei har blitt headhunta frå Sveio for å halda haustkonsert i kulturkyrkja på Onarheim. (Foto: Valestrand Mannskor)
BLANDKORN: I helga får tysnesingane besøk av den humørfylte gjengen Valestrand Mannskor. Dei har blitt headhunta frå Sveio for å halda haustkonsert i kulturkyrkja på Onarheim. (Foto: Valestrand Mannskor)

Valestrand Mannskor kjem til kulturkyrkja

På laurdag kjem Valestrand Mannskor til Tysnes for å halda haustkonserten «Blandkorn» i kulturkyrkja.
Publisert 08.11.2019 kl. 06.00.

– Det blir første gong på Tysnes, seier styreleiar for mannskoret, Bjarne Hetlesæter.

Det er Olav Skjellevik som har headhunta mannskoret frå Sveio.

– Han har høyrt oss ved fleire anledningar, og spurde om me ville ta turen til Tysnes, og det takka me ja til, seier Hetlesæter.

– Faktisk har me knapt nok vore utanfor kommunegrensene i Sveio når me har opptredd. Me held til heilt nord i Sveio, så det blir nesten så me kan sjå heim. Så dette trur eg skal gå fint.


Lett blanding

På laurdag tek koret med seg eit knippe musikarar, og kan lokka med ei lett blanding av norsk musikk, ballade, viser og pop. Difor er konserten kalla «Blandkorn».

– Konserten blir eit tverrsnitt av sjangrane me opererer i, seier Hetlesæter. Det vil bli melodiar frå mellom andre Vamp og Johannes Kleppevik, og koret har òg henta musikk frå Ausekarane og Åge Aleksandersen. Hans Christian Andersen skal spela bassgitar, og Kjell Olav Møllerhaug skal spela gitar. På slagverk får me høyra Endre Hetlesæter og Olav Magnar Hovland. I tillegg kjem Gunca Briede, som har vore fast pianist for mannskoret sidan starten. Dirigent for kvelden blir Ailin Sanden, som er vikardirigent for koret i haust.


Populært i bygda

Valestrand Mannskor blei skipa våren 2013, og var tenkt som eit prosjektkor fram mot 17. mai det året.

– Men det viste seg at folk var interessert i å syngja meir, og så blei det eit meir permanent tilbod, fortel styreleiaren.

Det var tenkt som eit lågterskeltilbod for mannfolka i bygda, for å få dei med på noko som ikkje kravde for mykje av dei.

Sidan den gongen har koret vakse frå tolv-fjorten medlemar til tjue-tjuefem medlemar. Yngstemann er 18 år, og eldstemann er 80+.


Stor songglede

Mannskoret er blitt ein samansveisa gjeng, som møtest til øving ein gong i veka, anten i kulturkyrkja i Valestrand, eller i grendestova. Midt i øvinga har dei pause med kaffi og kake, drøs og utveksling av nytt.

– Me har det veldig kjekt i lag, og me har stor songglede. Og me er glade i å bruka kulturkyrkja vår, seier Hetlesæter, og fortel at kulturkyrkja på Onarheim er bygd etter ein modell frå kulturkyrkja i Valestrand.

– Det blir interessant å komma til ei anna kulturkyrkje og halda konsert. Dette ser me fram til. Eg kjenner tysnesingane litt frå før, og reknar med at dei er like godlynte som i gamle dagar. Så eg trur at me blir vel mottekne, og håpar at det kjem mange folk, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.