TOK INITIATIV: Sigfrid Tveit, Ketil Skjolde og Rebekka Høgestøl er blant dei som har sytt for at Tysnes Tysnes blir ein realitet. (Foto: Camilla Korsnes)
TOK INITIATIV: Sigfrid Tveit, Ketil Skjolde og Rebekka Høgestøl er blant dei som har sytt for at Tysnes Tysnes blir ein realitet. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Ros til turlagsentusiastar

Publisert 09.11.2019 kl. 13.00.

Tysnes Turlag er eit faktum. Det blei slått fast i grendahuset på Tveit måndag kveld. Dermed kan det rike lagslivet på Tysnes bli endå rikare.

Dei tre initiativtakarane til det nye turlaget, Rebekka Høgestøl, Ketil Skjolde og Sigfrid Tveit skal ha ros for engasjementet så langt, og opptakten til det nye laget. Folk sette tydeleg pris på at det no blir eit turlag på Tysnes. Det viste den overveldande oppslutnaden måndag kveld. Til «Tysnes» i dag seier Rebekka Høgestøl at ho hadde håpa på ti-femten frammøtte. Nærare femti tok turen til Tveit. Det seier i grunnen alt om at eit lokalt turlag på Tysnes er eit etterlengta tilbod i lokalsamfunnet vårt.

Ikkje berre var frammøtet stort. Viljen til å vera med å gjera ein innsats for det nye laget kom og klart fram i grendahuset. Folk melde seg som friviljuge og det var ikkje vanskar med å skaffa nok folk til å vera med i interimstyret, som framover i nokre veker skal førebu korleis det nye laget skal organiserast. Skipingsmøtet kjem seinare, truleg i januar.

Eit aktivt turlag på Tysnes kan vera med og gjera Tysnes til ein endå betre stad å bu. Lokale tilbod som byggjer på opplevingar ute i naturen er positivt både for unge og eldre. På nasjonalt plan har Den Norske Turistforening tilbod til alle aldersgrupper. Kva type tilbod Tysnes Turlag vil starta opp med, er enno ikkje klart definert. Men dei tre initiativtakarane fortalde til «Tysnes» sist veke at Tysnes Turlag fyrst og fremst skal driva med merking og vedlikehald av stiar, men at det på sikt kan bli aktuelt å arrangera fellesturar med turleiar. Alt avheng kor stor oppslunaden blir, og viljen til å driva med friviljug arbeid.

Det er positivt at eit av måla til det nye laget vil vera å merka og vedlikehalda stiar. Tysnes er ein turistkommune, og med det som bakgrunn er det viktig å leggja til rette for at turistar kan vandra trygt og godt i fjella våre både når det er strålande sommarver eller når veret er dårleg og kanskje skodda ligg tett.

Dei tre gler seg over at det allereie er folk som har meldt seg til å vera med på stimerking. Dei trekkjer også fram den sosiale biten med å vera med på dugnad og ta lunsj og kaffi ute i det fri. Det er eit anna positivt element med eit turlag.

Turlagsrørsla er kjempestor i Norge. Berre i Hordaland er oppslutnaden imponerande: Bergen og Hordaland Turlag har over 30.000 medlemer. Eigentleg er det på tide at Tysnes får sitt eige turlag, som ein av dei siste kommunane i fylket.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...