NYE INNTRYKK: Linn Didriksen (18) heiv seg rundt og satsa på lærlingplass utanfor heimstaden Karmøy, og er glad for å ha hamna på Tysnes.
NYE INNTRYKK: Linn Didriksen (18) heiv seg rundt og satsa på lærlingplass utanfor heimstaden Karmøy, og er glad for å ha hamna på Tysnes.

Fann draumejobben på Tysnes

Linn Didriksen (18) frå Karmøy fekk ikkje lærlingplass heime, og søkte seg til Tysnes. Her håpar ho å bli verande.
Publisert 09.11.2019 kl. 06.00.

– Eg hadde lyst til å prøva noko nytt, og då me var mange som kjempa om lærlingplassane på Karmøy, valde eg å søkja langt vekke, seier 18-åringen.

I august flytta ho til Myrdal, og starta som lærling i Lunde barnehage.

– Det er ein heilt super arbeidsplass. Me har rolege dagar og hektiske dagar, og ein er innom alt. Laga mat, kle på ungane, toalettbesøk, vera med dei i leiken, trøysta dei, gje dei plaster. Ganske mange plaster! ler ho.


Perfekt «match»

Linn har tre småsøsken, og har vore med på alt av barneaktivitetar som frivillig i kyrkja der ho kjem frå.

– Og den erfaringa nyt me godt av! Eg gløymer at ho er lærling, for ho er så sjølvgåande, seier Wenche Fagerbakk, styrar i Lunde barnehage.

Ho fortel at det å finna ein lærling som Linn, er særs verdifullt for ungane og for dei tilsette.

– Det har alt å seia med ein så kompetent og flott lærling. Det krev litt rettleiing og litt arbeid frå oss, men det er absolutt verdt det når me får så mykje igjen for det som me gjer med Linn.


– Det er heilt fantastisk

Det beste med jobben synest Linn er å møta smilande ungar kvar morgon.

– Når du kjem inn døra, er det alltid ein unge som kjem springande, og seier «Liiinn» og gir deg ein klem. Det er heilt fantastisk. Og me gjer iallfall ein god jobb når dei er glade for å sjå oss, fortel ho.

– Eg kan bekrefta det Linn seier. Det gjer dagen å komma på jobb, smiler Wenche.

Når «Tysnes» spør kva som er beste minne så langt, kan ikkje Linn velja.

– Det er så mange gode dagar, smiler ho.

– Og så har eg kjempegode kollegaer, som ser det med ein gong viss eg kjem i ein utfordrande situasjon, fortel ho.


Vil bli verande

– Kva blir vegen vidare?

– Ho skal vel jobba i Lunde barnehage! kjem det frå Wenche.

– Trur du tysnesingane klarar å halda på deg?

– Viss dei spør, ja. Viss eg får moglegheita til å bli her lengre, så har eg lyst, seier Linn.


DRAUMELÆRLING: Wenche Fagerbakk, styrar i Lunde barnehage, hadde mykje fint å seia om den nye lærlingen i Lunde barnehage, og håpar at ho vil bli verande på Tysnes.
DRAUMELÆRLING: Wenche Fagerbakk, styrar i Lunde barnehage, hadde mykje fint å seia om den nye lærlingen i Lunde barnehage, og håpar at ho vil bli verande på Tysnes.

Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.