SKARP GJENNOMFØRING: Til trass for eit sterkt redusert mannskap grunna sjukdom, improviserte Valestrand Mannskor fram ei meir enn dugeleg konsertoppleving for dei som møtte opp. (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland)
SKARP GJENNOMFØRING: Til trass for eit sterkt redusert mannskap grunna sjukdom, improviserte Valestrand Mannskor fram ei meir enn dugeleg konsertoppleving for dei som møtte opp. (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Elegant improvisasjon trass stort mannefall

– Det var litt spenning rundt det å syngja for eit heilt nytt publikum, seier Bjarne Hetlesæter i Valestrand Mannskor.
Publisert 11.11.2019 kl. 14.30.

Koret hadde sin aller fyrste konsert utanfor Sveio då dei opptredde i kulturkyrkja på Onarheim i helga.

– Det var ein eindagsturné, så det var ganske overkomeleg. Det var ein begeistra gjeng, som syntest dette var kjekt, seier styreleiaren på vegner av koret.

Han fortel at mannskoret var litt vingeklypt, med sjukdomsforfall blant fleire sentrale songarar.

– Me hadde eit forfall på kring åtte stykk, og det prega gjennomføringa litt. Me måtte improvisera i siste liten og setja inn nye solistar. Men omstenda tekne i betraktning, gjennomførte me brukbart, seier han.


Ytte betre med mat

Før konserten starta, retta Hetlesæter ein takk til Alsaker Fjordbruk for eit høveleg godt måltid tidlegare på dagen.

– Det trur eg kan vera avgjerande for konserten.

Når «Tysnes» tek ein prat med Hetlesæter etter konserten, har han trua på at det hadde noko å seia for utføringa.

– Kaffimat og kaffi er jo eit sentralt innslag i korøvingane våre heime, og det viser seg at me syng betre etter pausen enn før.


Kjem gjerne tilbake

Hetlesæter vil òg takka Olav Skjellevik som har invitert dei til kulturkyrkja.

– Kyrkja svarte så absolutt til forventningane. Og opplegget på Onarheim var ikkje ulikt det me har heime hjå oss i Valestrand kulturkyrkje, seier han.

Han skulle gjerne sett at det var litt meir publikum til stades.

– Dei som kom verka i alle fall som at dei likte det dei høyrde. Me er klar over at laurdag klokka sytten kan vera eit dårleg tidspunkt, og dette er lærdom som me tek med oss. Neste gong finn me eit betre tidspunkt, seier han.

Han fortel at dei er klare for nye oppdrag viss anledninga byr seg.

– Me kjem gjerne tilbake.


Mange kjente

Konserten heitte, ganske så passande, «Blandkorn».

– Det er eit begrep eg blei kjend med på syttitalet. Då var det ei spalte på Hetlesæter som heitte akkurat det, seier Hetlesæter.

– Det gjeld i høgste grad for konserten i kveld. Den har ikkje i nærleiken av ein raud tråd.

Det blei blandkorn av mellom anna Vamp, Åge Aleksandersen, Ausekarane og Johannes Kleppevik, for å nemna noko av repertoaret. Siste innslag var ei nordnorsk julesalme med tekst av Trygve Hoff.

– Den tok me med fordi det nærmar seg julekonsert i eit rasande tempo. Denne har vore fast innslag på julekonsertane våre. Me ville tjuvstarta litt, så tysnesingane fekk ein liten smak av det me skal by på på julekonserten, avsluttar Hetlesæter.


Såg sjefen synga solo

Blant tilhøyrarane var Regine Dalland Raa frå Stord, som drog med seg mora Ingrid Dalland Raa og mormora Sønneve Dalland, som bur i Våge.

– Sjefen til Regine syng i koret. Så då må me støtta opp om dette, seier mora.

– Jau, når eg først er på Tysnes, må eg benytta meg! legg Regine til.

Ho var på helgebesøk hjå mor og far, mormor og morfar.

– Konserten blei kjekk, med innspel av både musikk og humor. Og det var triveleg å sjå at sjefen sjølv gjorde solo! seier Regine.

– Dei song òg veldig mange fine songar. Favorittane mine var ein som heiter «Akkurat no» og «Har du fyr». Det var veldig koseleg å gå på konsert med mormor og mamma, avsluttar ho.


TAKKA: Før konserten takka Hetlesæter både Olav Skjellevik og Alsaker Fjordbruk for invitasjonen til kulturkyrkja og lunsj på OnarTun.
TAKKA: Før konserten takka Hetlesæter både Olav Skjellevik og Alsaker Fjordbruk for invitasjonen til kulturkyrkja og lunsj på OnarTun.
SOLO: Bror Eivind Eriksen var éin av solistane denne kvelden. Her syng han «Månemannen» av Vamp.
SOLO: Bror Eivind Eriksen var éin av solistane denne kvelden. Her syng han «Månemannen» av Vamp.
VILLE HØYRA SJEFEN: Regine Dalland Raa (i midten) har ein sjef som syng i koret. Då Regine var på helgebesøk på Tysnes, fekk ho med seg mamma Ingrid Dalland Raa (t.v.) og mormor Sønneve Dalland.
VILLE HØYRA SJEFEN: Regine Dalland Raa (i midten) har ein sjef som syng i koret. Då Regine var på helgebesøk på Tysnes, fekk ho med seg mamma Ingrid Dalland Raa (t.v.) og mormor Sønneve Dalland.
PÅSPANDERT LUNSJ: Alsaker sørgde for å fôra gjengen før konserten, og styreleiaren er sikker på at det førte til ein endå betre konsert. (Foto: Privat)
PÅSPANDERT LUNSJ: Alsaker sørgde for å fôra gjengen før konserten, og styreleiaren er sikker på at det førte til ein endå betre konsert. (Foto: Privat)

Siste saker Gå til framsida