TRADISJON: 6. klassingane frå Tysnes skule saman med lærarane sine, Kristine Kleppe Pollestad (t.v.) og Åse Lillian Espevik. (Foto: Kjell A. Lunde)
TRADISJON: 6. klassingane frå Tysnes skule saman med lærarane sine, Kristine Kleppe Pollestad (t.v.) og Åse Lillian Espevik. (Foto: Kjell A. Lunde)

Skuletime i flytenaustet

Publisert 12.11.2019 kl. 06.00.

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940.

I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge.

Dei får læra «Jåttsongen» med tekst av Anders Bakke og melodi ved Kolbjørn Tvedt, og elles er det ikkje vanskeleg å fylla timen med kunnskap om America`s Cup og den rolla tysnesingane hadde på jåttane i den samanhengen. Fleire tysnesingar fekk oppleva å vinna America`s Cup.


Siste saker Gå til framsida