HEILT MED: Barnehageborna Jakob Berge Elgsås (f.v.), Mia Bratland, Martin Smith Skaten, Adrian Kleppe Pollestad, Kine Helgesen Skorpen, Signe Amalie Matre og Oda Huglen Hystad hadde alle ei svært kjekk stund om bord i det flytande biblioteket sist torsdag. Dei vaksne bak er Rebekka Helgesen og Kristine  Folgerø. (Alle foto: Camilla Korsnes)
HEILT MED: Barnehageborna Jakob Berge Elgsås (f.v.), Mia Bratland, Martin Smith Skaten, Adrian Kleppe Pollestad, Kine Helgesen Skorpen, Signe Amalie Matre og Oda Huglen Hystad hadde alle ei svært kjekk stund om bord i det flytande biblioteket sist torsdag. Dei vaksne bak er Rebekka Helgesen og Kristine Folgerø. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Høgt og lågt på bokbåten

Har du høyrt historia om dei tre små fisk? Med ei mor som seier at symjing er sunt?
Publisert 15.11.2019 kl. 06.00.

Jo visst hadde dei det, dei hadde både høyrt og kunne og song med for full hals då Nina Næsheim slo an tonen for forsamlinga. Flokken på sju frå Onarheim barnehage fekk ei eventyrleg reise, langt vidare enn det bokbåten «Epos» kunne flytta dei, sjølv om båten med 60 års fartstid sanneleg har farta langt av stad alle desse åra.

– Ser de dette magiske skrinet? Det var morfaren min som hadde det med heim etter langturar til sjøs.

Joda, dei såg, femåringane som blei fanga inn i eventyrverda i lag med Nina.

– Men eg får ikkje opp skrinet, eg treng hjelp. Er det nokon som vil hjelpa?


Ei modig heks

Ei lang rekkje hender for til vers, og med felles innsats klarte dei ivrige unge å blåsa vekk støvet og få opp skrinet som hadde fått plass i ein drage. Ein liten drage, rett nok, men stor nok til store ting som skapte kaos og uorden på si ferd i eit land langt, langt borte. Men sanneleg gjekk det heile godt til slutt, takk vere god hjelp av ei modig heks, alt medan den vesle flokken om bord sat som forheksa heile eventyrstunda.

Og etter at forteljinga om det magiske skrinet var slutt og nye songar hadde fått båten til å vogga i takt med det unge koret, var det tid for bøker, som jo er noko av det som bokbåten er til for.

– Denne har eg heime, denne likar eg å lesa, kjem det spontant frå Oda Huglen Hystad. Ho har funne fram historia om «Bukkene Bruse på Badeland», og eit slags badeland var det også for heile elevflokken på Onarheim skule, som denne gongen valde bøker før bading og i samla flokk tok bussen til bassenget.


På skattejakt

Alt medan neste års førsteklassingar på Onarheim boltra seg der dei gjekk på skattejakt i det flytande biblioteket, og begeistra fann fram til kassane med bøker tilpassa alderen til dei som er på besøk.

– Eg har etter kvart hatt mange turar om bord på bokbåten, og trivst med å reisa til desse mindre stadene som er velkomne gjester når «Epos» legg til kai. Dette er ein fin måte å formidla det eg har lyst å visa fram, som denne gongen med forteljinga om det magiske skrinet. Og det er heilt sant, morfar var sjømann og kom heim med spennande forteljingar frå fjerne farvatn. Så ser eg kven som kjem om bord og blir med på den vesle timen me har saman med song og eventyr, denne dagen fann eg at historia om dragen passa godt. Og for eit entusiastisk publikum, dei var heilt med, seier Nina Næsheim, med bustad i oljehovudstaden Stavanger, der ho i mange år har farta rundt med show og opplegg, ofte til skular.

– For min del er dette også eit fint høve til å sjå og oppleva mindre stader langs kysten og inne i fjordane, plassar eg elles ikkje ville ha kome til. Som desse stoppa her på Tysnes, der me kom frå Lunde og godt besøk onsdag kveld, til dette stoppet på Onarheim torsdag føremiddag. Det er ei eiga stemning om bord, her eg både bur og opptrer dei dagane eg står for kulturprogrammet på bokbåten, seier Nina Næsheim.

Første stopp på Tysnes var på Bruntveit, elles har båten farta rundt frå kai til kai i store delar av Hordaland og formidla kultur.


Lang fartstid

– Dette er eit godt tilbod i nærmiljøet, som elles måtte reist eit stykke for å få ta del og vera med både på det flotte kulturprogrammet som me har om bord, og for å låna bøker. Med 60 års fartstid er båten eit kjærkome innslag der båten kjem, og eg håpar det er eit tilbod som kan halda fram når Hordaland fylke blir ein del av eit større Vestland. Bokbåten er for tida eit samarbeid mellom Hordaland og Møre og Romsdal, forklarer Sigrid Furnes, bibliotekaren som til vanleg har Hordaland fylke som oppdragsgjevar.

– Dette er eit kjempegodt tilbod som skapar mykje glede, og eg håpar inderleg dette vil bestå med det gode kulturprogrammet som er ein del av det heile, utdjupar Silje Namtvedt, til dagleg med på bokbussen på Alver.

Kaptein Svein Ivar Vinnes er også eigar av selskapet som driv bokbåten «Epos», og ønskjer ungane på Onarheim velkomne om bord med kraftige støyt i fløyta som får både små og store til å kvekka.

– Ta gjerne turen opp i styrehuset for å sjå korleis me har det, inviterer Vinnes, og får ivrige små sjømenn til å sitja i kapteinstolen og svinga på rattet i det flytande biblioteket som snart set kurs mot ei ny hamn, med nye eventyr om bord. Alt medan blide tysnesungar tar refleksvesten på og ruslar tilbake til barnehagen etter trivselstimen på sjøen.

– Har de det like kjekt i barnehagen kvar dag?

– Nei, me har det fint, men dette var berre heilt supert, kjem det i samla flokk frå gjengen som går i land, både dei to store og dei sju små som var publikum denne føremiddagen.
TRIMMA LATTERMUSKLANE: Signe Amalie Matre (t.v.) og Oda Huglen Hystad likte det dei fekk sjå og høyra på «Epos».
TRIMMA LATTERMUSKLANE: Signe Amalie Matre (t.v.) og Oda Huglen Hystad likte det dei fekk sjå og høyra på «Epos».
DYKTIG: Imponerande forteljarevne og stor innleving er stikkord for Nina Næsheim si eventyrstund.
DYKTIG: Imponerande forteljarevne og stor innleving er stikkord for Nina Næsheim si eventyrstund.
BREIE GLIS: Ingen tvil om at underhaldninga fall i smak også hos Mia Bratlund og Martin Smith Skaten.
BREIE GLIS: Ingen tvil om at underhaldninga fall i smak også hos Mia Bratlund og Martin Smith Skaten.
GODT UTVAL: Signe Amalie Matre og dei andre borna hadde ingen problem med å finna seg spennande bøker å låna.
GODT UTVAL: Signe Amalie Matre og dei andre borna hadde ingen problem med å finna seg spennande bøker å låna.
STOR STAS: Kine Helgesen Skorpen fekk sitja i kaptein-stolen.
STOR STAS: Kine Helgesen Skorpen fekk sitja i kaptein-stolen.
BOKGLEDE: Ei Karsten+Petra-bok fengde Jakob Berge Elgsås.
BOKGLEDE: Ei Karsten+Petra-bok fengde Jakob Berge Elgsås.

Siste saker Gå til framsida