REKORDRESULTAT: Tysnes Sparebank har lagt fram det beste resultatet per tredje kvartal så langt. Resultat før skatt er på 28,8 millionar kroner.
REKORDRESULTAT: Tysnes Sparebank har lagt fram det beste resultatet per tredje kvartal så langt. Resultat før skatt er på 28,8 millionar kroner.

Nærmar seg 30 millionar i overskot

Har 28,8 millionar kroner i overskot før skatt etter tredje kvartal 2019.
Publisert 15.11.2019 kl. 08.41.

Resultatet så langt i år er seks millionar kroner betre enn på same tid i fjor.

Banksjef Dag Sandstå opplyser at banken er nøgd med den gode utviklinga som har vore dei siste åra.– Så langt i 2019 syner tala at me er i god driv og aukar marknadsandelen til banken i regionen, seier banksjefen.Forvaltningskapitalen til banken inkludert lån via bustadkredittføretak, er på om lag 3,7 milliardar kroner. Veksten sidan årsskiftet er på åtte prosent.I tillegg til hovudkontoret i Våge har banken salskontor på Stord og Husnes, og utanom det fleire møteplassar der banken møter kundane i deira nærmiljø. – Å vera lokalt kombinert med dyktige medarbeidarar som kjenner lokalsamfunnet har vore suksessoppskrifta for den veksten banken har hatt dei siste åra, skriv banksjef Dag Sandstå i ei pressemelding. Den siste møteplassen blei etablert på Halsnøy denne veka i dei gamle lokala til Sparebanken Vest på Sæbøvik der Tysnes Sparebank er saman med Aktiv Eiendomsmegling.–Det gjer det enkelt for kundane våre å treffa lokalkjende bankmedarbeidarar i sitt eige nærområde, seier banksjefen.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...