KORPSKORET: Frelsesarmeen sitt kor akkompagnert av Berit Amland på gitar framførte fleire songar i bedehuset.
KORPSKORET: Frelsesarmeen sitt kor akkompagnert av Berit Amland på gitar framførte fleire songar i bedehuset.

– Det er alltid eit høgdepunkt å ta turen til Tysnes

Song- og musikkveldane i Tysnes bedehus med Frelsesarmeen frå Bergen som gjester er populære.
Publisert 16.11.2019 kl. 19.19. Oppdatert kl. 19.27.

– Det er alltid kjekt å høyra på Frelsesarmeen, seier Bjørg Frugård, som har teke turen til bedehuset denne kvelden. Ho plar vera gjest i Tysnes bedehus når Frelsesarmeen kjem.


– Eit høgdepunkt

Denne kvelden er det eit stort reisefølgje som har teke turen frå Bergen for å vera med på programmet i bedehuset, den største flokken nokon gong. Berit Amland har med seg både Ladegården korps og korpskoret. Dei framfører både song og korpstonar.

– Me er over tjue her i kveld, fortel Berit Amland, som har ansvaret for turen og leiar programmet i bedehuset etter at Hans Ole Dalland har ynskt Frelsesarmeen og andre gjester velkomne.

– Det er alltid eit høgdepunkt å vera med på turen til Tysnes. Det er kjekt å koma hit, seier Berit Amland.

Med i reisefølgjet er også journalist i Jerusalem, Kenneth Fjell Rasmussen frå Bergen.

– Når eg er heime ein sjeldan gong, er eg med og spelar tuba i korpset, forklarar han.

For tida er Kenneth den einaste norske korrespondenten i Jerusalem. Han er journalist for avisa Dagen, og har vore i Israel i fire og eit halvt år.


– Blir inspirert

For Hans Ole Dalland og styret i bedehuslaget som arrangerer den årlege song- og musikkvelden er det eit høgdepunkt når Frelsesarmeen kjem.

– Me gler oss til til kvelden. Det er flott at de kjem år etter år, rosar Hans Ole når opnar kvelden.

I år er det tjuande året på rad at dei besøkjer Tysnes bedehus.

– Eg blir inspirert kvar gong de kjem, seier Hans Ole.

Kvelden har englar som tema. Før Frelsesarmen og Berit Amland tek over programmet, framfører Anne Merete og Hans Ole Dalland songen «Eg har ein engel med meg på vegen» av Johannes Kleppevik. Anne Merete les også fleire dikt om englar skrive av utflytta tysnesing Annbjørg Helland Sævareid.


Song, mat og musikk

– Me begynner med «Å Glede Stor Som Herren» som de finn i songhefte, opna Berit Amland då ho tok over programmet.

Utover kvelden er det song og musikk av Frelsesarmen, Guds ord og andakt, og salmar og allsong som står på programmet.

Innimellom er det også ei god matøkt.

– Folk stiller velvillig opp for å vera med å laga til desse kveldane, rosar Hans Ole Dalland.

Han gler seg over godt frammøte frå både fleire av bygdene i Tysnes og frå Fusa.


– Dei er flinke

Bjørg Frugård likar å høyra Frelsesarmeen.

– Det er veldig koseleg på desse songkveldane. Det er veldig kjekt å høyra på den glad-kristne bodskapen til Frelsesarmeen, seier Bjørg.

Ho sit saman med Marit Dalland og Bjørg Økland frå Flatråker.

– Det er alltid kjekt å høyra på Frelsesarmeen. Det er ljost og lett det dei kjem med, seier Bjørg Økland.

– Ja, det er eg heilt einig i, nikkar Marit Dalland.

Ved eit anna bord sit Svein Søreide og Oddvar Sunde.

– Frelsesarmeen er veldig flinke, skryt Svein.

– Det er viktig å støtta opp om desse arrangementa, legg han til.

– Ja, det er flott musikk. Frelsesarmeen spelar på ein fin og vakker måte, kommenterer Oddvar Sunde. Han har vore med å laga til kvelden.

– Det er kjekt at det kjem så pass mykje folk, legg han til.


SONG OM ENGLAR: Anne Merete og Hans Ole Dalland framførte "Eg har ein engel med meg på vegen" av Johannes Kleppevik.
SONG OM ENGLAR: Anne Merete og Hans Ole Dalland framførte "Eg har ein engel med meg på vegen" av Johannes Kleppevik.
GODT FRAMMØTE: Folk frå fleire bygdelag hadde teke turen for å høyra Frelsesarmeen i Tysnes bedehus.
GODT FRAMMØTE: Folk frå fleire bygdelag hadde teke turen for å høyra Frelsesarmeen i Tysnes bedehus.
LIKAR FRELSESARMEEN: F.h. Bjørg Frugård, Marit Dalland og Bjørg Økland tek ofte turen når Frelsesarmeen er med på song- og musikkveldane.
LIKAR FRELSESARMEEN: F.h. Bjørg Frugård, Marit Dalland og Bjørg Økland tek ofte turen når Frelsesarmeen er med på song- og musikkveldane.
SONG OG MUSIKK: Ladegården korps, med mellom anna Berit Amland (nummer to frå venstre) og Kenneth Fjell Rasmussen med tuba midt i biletet.
SONG OG MUSIKK: Ladegården korps, med mellom anna Berit Amland (nummer to frå venstre) og Kenneth Fjell Rasmussen med tuba midt i biletet.
GLIMT FRÅ KVELDEN: Musikk frå korpset og allsong i salen.
GLIMT FRÅ KVELDEN: Musikk frå korpset og allsong i salen.

Siste saker Gå til framsida