SEIER ALDRI NEI: Eirik Sandtorv Wilhelmsen kom til Tysnes i 2017. No er han mellom anna leiar i Uggdal bygdalag, og sidan mars har han blåse meir liv i bygda. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
SEIER ALDRI NEI: Eirik Sandtorv Wilhelmsen kom til Tysnes i 2017. No er han mellom anna leiar i Uggdal bygdalag, og sidan mars har han blåse meir liv i bygda. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Eldsjela Eirik

«Nei» står ikkje i ordboka til Eirik Sandtorv Wilhelmsen.
Publisert 16.11.2019 kl. 06.00.

Trønderen, som flytta til Jensvoll i oktober 2017, jobbar til vanleg som matros på ferja, noko han trivst godt med.

Han er òg medlem av utval for landbruk/teknisk, og sit i kommunestyret for FrP. Som om ikkje det var nok, har han òg teke på seg å vera bygdalagsleiar i Uggdal, ei rolle han har hatt sidan mars.

– Eg er engasjert av natur. Og så synest eg det er viktig med ei levande bygd, seier Eirik.


Det blei berre slik

Leiarrolla i Uggdal bygdalag var eigentleg ikkje noko han såg for seg, men så blei det slik.

– Eg blei spurd om eg kunne stilla som styremedlem, noko eg takka ja til. Eg hadde lyst til å sjå kva dette gjekk i, fortel han.

– Men så, på første styremøte, var det ingen som ønskte å vera leiar, så då blei det meg. Eg har ein tendens til å takka ja til slikt, ler han.


Forelska seg

Det var tilfeldigheiter som gjorde at Eirik og kona no bur på Tysnes.

– Me tok ein runde rundt Bjørnafjorden og såg på tomtar. Siste stopp var Jensvoll, og den tomta forelska me oss i, seier han.

– Me har trivest godt. Denne staden er etter mitt hjarte, og det er mange gode og inkluderande folk i bygda, fortel han.

Litt av grunnen til at han tek på seg så mange rollar, trur han handlar om å bli kjend med folk.

– Når ein kjem til ein ny plass, kan ein ikkje forventa at folk kjem og bankar på døra.


Liv til bygda

Eirik fortel at det er ein veldig flott gjeng som sit i styret, og han føler at dei har fått meir liv i bygda igjen.

– Me starta mellom anna opp med quiz på Kompasset for å skapa ein arena for å bli meir kjend og sosialisera, seier han.Noko av det siste han har jobba for å få til, er veglys ved den gamle brannstasjonen.

– Eg fekk eit tips frå ein medlem i bygdalaget. Det har ikkje vore så belyst der, og ungar kjem springande til bussen i området. Så eg tok saka vidare til ordføraren, og så for halvannan månads tid sidan kom det opp lys, smiler han.


Tursti og park

Men dei har meir på gang. No planlegg dei ein tursti som skal gå langs Kyrkjevatnet.

– Dette er i den spede byrjinga, men viss me får dette gjennom, blir det grill- og parkområde. Først må me få på plass avtale med alle grunneigarar.

Håpet er at dette står ferdig til 2021.

– Det er eit ypparleg rekreasjonshøve no som meistringshusa kjem til bygda. Dette trur eg blir veldig spanande, og eg håpar at me får det i gang.


Ventar barn

Han har òg eit ynskje om å få 17. mai-feiring i Uggdal.

– Det er ein stund sidan, og no vil me blåsa liv i det igjen. Lunde, Onarheim og Våge har sine opplegg, og det er mange som har ytra ønskje om at det skal skje noko her. Men først av alt kan uggdalsbygdingane sjå fram til julegrantenning ved kyrkja.

– Kor hentar du all energien din frå?

– Eg har ei fantastisk kone som er veldig støttande og seier at eg må berre køyra på. No ventar me ein liten gut i februar, vår aller første, seier han.

– Det kan bli veldig spanande å kombinera farsrolla med bygdalag, politikk og jobb. Men me har laga ein liten plan, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida