PÅ DIESEL: Nyeferja «Kommandøren» kjem til å gå på diesel når den blir sett inn i sambandet Halhjem-Våge frå nyttår. Ifølgje Skyss er målet at det blir elferjedrift på Våge-Halhjem i fyrste halvår 2020. Her er ferja på prøvetur i januar i år. (Arkivfoto: Morten Haaland)
PÅ DIESEL: Nyeferja «Kommandøren» kjem til å gå på diesel når den blir sett inn i sambandet Halhjem-Våge frå nyttår. Ifølgje Skyss er målet at det blir elferjedrift på Våge-Halhjem i fyrste halvår 2020. Her er ferja på prøvetur i januar i år. (Arkivfoto: Morten Haaland)

Ikkje elferjedrift på Våge-Halhjem frå nyttår

Heile sju ferjesamband i Hordaland er ikkje klare til å gå over til elferjedrift frå årskiftet. Våge-Halhjem er eitt av desse sambanda.
Publisert 18.11.2019 kl. 13.31.

Alle desse sambanda vil gå på diesel, og ikkje på eldrift, frå årsskiftet.

Skyssdirektør Målfrid Vik Sønstabø seier til NRK Hordaland at dei ser på forseinkingane som mindre forseinkingar, og at det ikkje skal påverka tilbodet til kunden.

Sønstabø opplyser at dei i kontraktane har lagt opp til ein overgangsperiode på seks månader. I denne perioden har operatøren lov å køyra utan eldrift.

Grunnen til forseinkingane er både manglande ferdigstilling frå nettselskapa og manglande klargjering og montering av ladestruktur.

På ferjekaien i Våge har Fjord1 enno ikkje fått byggjeløyve til teknisk bygg til ladestasjonen. Denne saka kjem opp til ny handsaming i utval for landbruk/teknisk tysdag 26. november.

Hordaland fylkeskommune har tidlegare vedteke at alle dei 17 fylkesvegferjene i Hordaland skal driftast elektrisk frå 2020.

Påtroppande fylkesrådmann i Vestland, Rune Haugsdal, er prosjektleiar for elferjesaka. I eit notat til politikarane i Vestland nemner han seks samband som ikkje vil vera klare til eldrift frå nyttår. Sønstabø opplyser til NRK at sju samband ikkje vil vera klare. Dei er:

Halhjem-Våge

Skånevik-Matre-Utåker

Ranavik-Skjersholmane

Fjelbergsambandet

Hjellestad-Klokkarvik

Gjermundshavn-Årsnes

Kvanndal-Utne og Kinsarvik-Utne


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...