FÅR NYE STROK: I budsjettet for neste år er det sett av pengar til måling av Reksteren kyrkje. (Arkivfoto)
FÅR NYE STROK: I budsjettet for neste år er det sett av pengar til måling av Reksteren kyrkje. (Arkivfoto)

750.000 kroner til kyrkjemåling

Publisert 18.11.2019 kl. 12.49.

Dei andre kyrkjene på Tysnes har fått eit utvending løft. No står Reksteren kyrkje for tur til å få nye strok måling. 750.000 kroner er sett av til dette neste år, eitt av tiltaka som ligg inne i budsjettet som eit årsprosjekt.

– Reksteren kyrkje er mindre enn dei andre kyrkjene, så det kan henda me kan klara oss med ein lågare sum. Men me har no teke høgde for same summen som me har brukt for dei andre kyrkjene når me har sett opp Tysnes-budsjettet for komande år, orienterte økonomisjef Rolf Johan Lunde då han saman med rådmannen gjekk gjennom budsjettframlegget på møtet i tenesteutvalet sist veke.

Dei folkevalde vil ta fleire rundar med årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 i Tysnes fram til endeleg vedtak i kommunestyret 17. desember.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...