PÅ REISELAGSMØTE: F.v. Gunnvor Solheim, Annbjørg Vines Kvamme, Marit Lise Vines, Marit Aakre og Arne Skutlaberg hadde teke turen til Grendatun for å høyra om reiselaget sine turplanar for neste år.
PÅ REISELAGSMØTE: F.v. Gunnvor Solheim, Annbjørg Vines Kvamme, Marit Lise Vines, Marit Aakre og Arne Skutlaberg hadde teke turen til Grendatun for å høyra om reiselaget sine turplanar for neste år.

Tok turen frå Osterøy for å delta på møte i reiselaget

Dei fleste kom frå Tysnes, men det var og gjester frå Stord og Fitjar. Annbjørg Vines Kvamme kom heilt frå Osterøy.
Publisert 19.11.2019 kl. 17.15.

Leiar i Tysnes Reiselag, Freddy Jensen, og resten av styret kunne nøgde konstatera god oppslutnad på møtet i reiselaget torsdag kveld. Over seksti personar deltok på møtet i Grendatun.

Utflytta tysnesing Annbjørg Vines Kvamme fortel at ho har teke turen eins ærend frå bustaden sin på Osterøy for å vera med på møtet i reiselaget.


Ville høyra om planane

Freddy Jensen har nyss informert om reiseplanane for neste år, med ein felles vårtur til Austlandet og ein hausttur til Nord-England og Skottland, som dei to store fellesturane.

– Eg kan godt tenkja meg ein tur til England og Skottland, seier Annbjørg Vines Kvamme.

Med seg rundt bordet har ho svigerinna Marit Lise Vines, som nikkar interessert når Annbjørg informerer om reiseplanen sin. Dei andre rundt bordet, Gunnvor Solheim, Marit Aakre og Arne Skutlaberg, har ikkje bestemt seg for reiseplanar for 2020 enno.

– Enkelte av oss er medlemer av reiselaget, andre skal kanskje bli. Me er alle interesserte i å høyra om reiselaget sine planlagde turar for neste år, fortel dei fem rundt bordet.


– Flott tur med Hurtigruta

Rundt eit anna bord sit Torunn og Arnfinn Hesjedal, Torhild Jensen og Ruth Frøkedal. Alle er medlemer i reiselaget. Ruth har allereie bestemt seg; ho skal melda seg på norgesturen til Mjøsområdet og Lillehammer.

– Kanskje blir eg med på dei to dagsturane som er planlagt og, seier ho.

– Eg er her for å høyra om turane, så vil eg bestemma meg seinare om eg blir med, seier Torhild.

Torunn og Arnfinn har heller ikkje bestemt seg. Dei skryter over turen med Hurtigruta i fjor. Tidlegare har dei også vore med på ein fin tur til Skottland, og ein fin dagstur til Espevær.

– Freddy Jensen er veldig flink til å leggja opp turar. Ros også til Olav Kaastad. På desse turane slepp me å planleggja sjølve, her blir alt ordna, både mat og hus, seier dei nøgde.

Olav Kaastad har nyss presentert ein dagstur til Haugesund og Skudeneshavn, og ein tur til Flor og Fjære.

– Flor og Fjære er veldig flott, den bør me i alle fall prøva å få med oss, kommenterer Torunn og Arnfinn.


Islandske julenissar

Karvel Strømme, som var reiseleiar på turen til Island i år, hadde og teke turen til Grendatun. Han kåserte om islandske julenissar og islandske juletradisjonar.

Freddy Jensen fortalde om førebels turopplegg for dei to lange turane. Norgesturen går med Olav Kaastad sin turbuss frå Tysnes over Filefjell til Lillehammer med retur gjennom Hallingdalen, over Hemsedal og kanskje med stopp på Stalheim. Undervegs blir det stopp i både Hamar, Gjøvik og på Eidsvoll. Det blir og besøk i OL-anlegga, på Maihaugen, i Vikingskipet, på Prøysenmuséet, på Bjørnstjerne Bjørnson sin buplass Aulestad og Hadeland Glassverk. Turen går siste veka i mai.

Turen til Nord-England og Skottland er planlagt til hausten med Edinburgh som utgangspunkt. Detaljane for turen er ikkje fastlagt, men det er planen å vera innom ei rekkje historiske plassar på dei sju dagane.

Kvelden blei avslutta med bildekavalkade i regi av Freddy Jensen. Her kunne ein få med seg mange glimt frå tidlegare turar.


HAR BESTEMT SEG: Ruth Frøkedal (t.h.) har allereie bestemt seg for å bli med på norgesturen neste år. Arnfinn Hesjedal (f.v.), Torunn Hesjedal og Thorhild Jensen vil venta før dei tek ei avgjerd.
HAR BESTEMT SEG: Ruth Frøkedal (t.h.) har allereie bestemt seg for å bli med på norgesturen neste år. Arnfinn Hesjedal (f.v.), Torunn Hesjedal og Thorhild Jensen vil venta før dei tek ei avgjerd.
KÅSERTE: Karvel Strømme frå Fitjar kåserte om islandske julenissar og islandske juletradisjonar. Leiar i reiselaget, Freddy Jensen, nærast.
KÅSERTE: Karvel Strømme frå Fitjar kåserte om islandske julenissar og islandske juletradisjonar. Leiar i reiselaget, Freddy Jensen, nærast.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...