NYE RUTER: Tysdag formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på Tysnes-sambanda. (Arkivfoto)
NYE RUTER: Tysdag formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på Tysnes-sambanda. (Arkivfoto)

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.
Publisert 19.11.2019 kl. 10.23. Oppdatert kl. 10.25.

«Det er gjort eit omfattande arbeid med nye rutetider for ferjetilbodet og tilpassing av busstilbodet, ikkje minst på bakgrunn av dialog mellom Skyss og kommunane det gjeld», skriv Skyss i ei pressemelding.

Grunna innføring av elferjer og ladetid, vert det ein dagleg rundtur mindre på begge Tysnes-sambanda mellom måndag og fredag. Derimot går dei nye rutene hardare utover helgeavgangane mellom Hodnanes-Jektavik. I dag er det 24 daglege avgangar frå Hodnanes på laurdagar og 23 på søndagar. Frå nyttår vert det derimot berre 19 daglege avgangar frå Hodnanes i helgene.

«Rutene vil bli evaluert utover våren, med moglegheit for gjennomføring av justeringar innanfor økonomiske rammer august 2020 dersom ein ser grunnlag for dette», skriv Skyss i eit brev til Tysnes kommune, som vart sendt saman med dei nye rutene.

LES OGSÅ: Ikkje elferjedrift på Våge-Halhjem frå nyttår
VÅGE-HALHJEM: Slik vert dei nye rutene mellom Våge og Halhjem. (Skyss)
VÅGE-HALHJEM: Slik vert dei nye rutene mellom Våge og Halhjem. (Skyss)
HODNANES-JEKTAVIK-NORDHUGLO: Dei nye rutetabellane gjev spesielt store utslag på helgerutene mellom Hodnanes og Jektavik. (Skyss)
HODNANES-JEKTAVIK-NORDHUGLO: Dei nye rutetabellane gjev spesielt store utslag på helgerutene mellom Hodnanes og Jektavik. (Skyss)
HODNANES-JEKTAVIK-NORDHUGLO 2: Dei nye rutene trer i kraft 1. januar. (Skyss)
HODNANES-JEKTAVIK-NORDHUGLO 2: Dei nye rutene trer i kraft 1. januar. (Skyss)

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...