FÅR NY DO: Det skal bli lettare for borna i Stjernereiso å gå på toalettet når dei er ute og leiker. (Arkivfoto)
FÅR NY DO: Det skal bli lettare for borna i Stjernereiso å gå på toalettet når dei er ute og leiker. (Arkivfoto)

Byggjer utvendig toalett

Publisert 19.11.2019 kl. 10.00.

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.

– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.

Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen, og har ført opp 300.000 kroner til utvendig toalett ved Stjernereiso barnehage neste år.


Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...