FÅR NY DO: Det skal bli lettare for borna i Stjernereiso å gå på toalettet når dei er ute og leiker. (Arkivfoto)
FÅR NY DO: Det skal bli lettare for borna i Stjernereiso å gå på toalettet når dei er ute og leiker. (Arkivfoto)

Byggjer utvendig toalett

Publisert 19.11.2019 kl. 10.00.

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.

– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.

Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen, og har ført opp 300.000 kroner til utvendig toalett ved Stjernereiso barnehage neste år.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...