INNTEKT: Loddsal er ein viktig del av førebuinga til Indremisjonen si førjulsmesse. Her har Gunnvor Solheim ei økt på OnarTun. (Foto: Harald Heie)
INNTEKT: Loddsal er ein viktig del av førebuinga til Indremisjonen si førjulsmesse. Her har Gunnvor Solheim ei økt på OnarTun. (Foto: Harald Heie)

Klart for ny førjulsmesse

Publisert 20.11.2019 kl. 12.18.

Laurdag er det tid for den tradisjonsrike førjulsmessa i Tysnes bedehus, der overskotet går til Indremisjonen sitt arbeid i vår krets.

Her kan ein kjøpa heimebakst, handarbeid og andre kjekke varer, i tillegg til å få med seg eit variert program om ein ynskjer det. Barne- og familiearbeidar i IMS, Lise Marie Thuestad Litlabø stiller som andaktshaldar, og det blir song av både barnekoret på Tysnes og damegruppa «Kor enkelt». Tradisjonen tru vert det også åresal med flotte premiar, og er ein svolten får ein kjøpt både graut og diverse velsmakande kaffimat.

Mange har den siste tida stått på for å klargjera gevinstar, varer og program, og Harald Heie i Indremisjonen er som alltid svært takksam for det store arbeidet som blir lagt ned. No vonar han at mange finn vegen til bedehuset komande helg.

– Førjulsmessa har i alle år lagt vekt på å ikkje berre ha fokus pengar, men også å skapa eit godt program. Folk må få noko verdfullt med seg heim att, anten dei har vinnarlukke eller ikkje. Me vonar såleis at folk må oppleva det slik også dette året, skriv han i ei pressemelding.


Siste saker Gå til framsida