PREGA: Stein Olav Borge har hatt nokre tøffe veker etter uhellet med krabbekokaren. (Begge foto: Camilla Korsnes)
PREGA: Stein Olav Borge har hatt nokre tøffe veker etter uhellet med krabbekokaren. (Begge foto: Camilla Korsnes)

Opplevde sju veker med smertehelvete

Stein Olav Borge blei send heim med omfattande brannskadar. Fire dagar seinare fekk han hastebehandling på Haukeland universitetssjukehus.
Publisert 21.11.2019 kl. 15.00.

– Eg hugsar ikkje så mykje. Det var så smertefullt at eg ikkje klarte å tenkja klart. Det var eit smertehelvete, seier han.

Dei store såra, som strekkjer seg frå underlivet og ned til anklane, talar sitt om kva han har gjennomgått.


Til legevakta

Søndag 22. september, heime på hytta på Neshamn, skulle Stein Olav løfta ei krabbepanne.

Til alt uhell stumpa han og fekk det kokande vatnet frå panna over seg. I sjokk, og med forbrenningar frå underlivet og ned, ringde han etter hjelp. Vakthavande lege kom heim til Stein Olav i lag med anna helsepersonell, og konstaterte fort at pasienten måtte bli med ein tur på legevakta. Herifrå skal behandlinga ha svikta totalt, ifølgje han sjølv.


Rett til sjukehus

På legevakta skal legen ha tatt bilete og sendt dei til Haukeland, før pasienten skal ha blitt smurd med salve og send heim att med Pinex Forte som smertelindrande, og beskjed om å komma tilbake dagen etter. Måndag var han ein ny tur til legen. Tysdag fekk han hjelp av heimesjukepleien til stell av sår, før endå ein tur til legen onsdag.

– For å gjera ei lang historie kort, så trudde den vakthavande legen at han skulle kunna fiksa opp i dette. Då onsdagen kom, blei eg send rett til sjukehuset på Stord. Legen skjønte då at han ikkje kunne handtera dette, påstår han.


Måtte behandla utan narkose

Då Stord sjukehus tok imot Stein Olav, blei han send med sjukebil direkte til Haukeland universitetssjukehus. Skadane var då så omfattande at helsepersonellet på Haukeland måtte utføra behandling som skulle ha involvert narkose.

– Sidan eg hadde ete den dagen, kunne dei ikkje leggja meg i narkose. Og ikkje hadde dei tid til å venta heller.

Dermed skal han ha fått epidural, før dei gjekk i gang med å skrella av øydelagd hud og førebu til hudtransplantasjonar. Etter skrubbinga skal han ha blitt lagt i narkose fleire gongar for gjennomføring av hudtransplantasjonar.


Høyrdest ikkje ut som seg sjølv

Etter fjorten dagar på Haukeland, blei Stein Olav overført til Stord sjukehus, der han blei liggjande i vel éi veke til.

– Først hadde dei bestemt å senda han vidare til sjukeheimen neste dag. Men eg var bekymra for Stein Olav, for han høyrdest ikkje ut som seg sjølv, seier Egon Teigland, ein nær ven av pasienten.

Han fortel at Stein Olav fekk feber på Haukeland på grunn av skadane og påkjenninga, og at det var flaks at ikkje såra blei infiserte.

– Alt møttest; morfinbehandlinga, sjokket, og idiotbehandlinga han har fått på Tysnes. Så eg ba innstendig om at dei lèt han vera på Stord i fleire dagar, fortel Egon.


Dominoeffekt

Etter over tre veker på sjukehus, venta fleire veker med behandling på omsorgssenteret. Ikkje før onsdag 6. november fekk Stein Olav komma heim att.

– Dette er eit traume han må ta med seg resten av livet, fordi han ikkje blei send på rett stad når han skulle, seier Egon.

– Det fekk ein dominoeffekt at han blei behandla så seint, fortel han.


– Skulle aldri vore send heim

No vurderer Stein Olav å senda inn ein klage til Fylkeslegen.

– Dei på Haukeland og på Stord har vore eksemplariske. Og omsorgssenteret, fantastiske. Legen derimot, «bånn i bøtta», seier han.

Egon fortel at han ønskjer å hjelpa til med å formulera klagen.

– Me vil reisa spørsmål om det er vanleg at det tek så lang tid før me på Tysnes får komma til behandling hjå spesialisthelsetenesta. Eg hadde ein prat med rådmannen, og fortalde alt som var skjedd. Han kunne ikkje seia noko om kven sin feil dette var, seier Egon.

– Eg har òg snakka med ein saksbehandlar hjå Fylkeslegen, som har sagt heilt klårt og tydeleg at Stein Olav aldri skulle vore send heim, uansett kva dialog legen hadde med brannskadeavdelinga på Haukeland.


Bør bli tatt opp som sak

Rådmann Steinar Dalland oppmodar pasienten om å ta saka vidare, viss det er snakk om feilbehandling.

– Det medisinfaglege har eg ingen kommentar om, men viss dette er feilbehandling, bør det bli tatt opp som klagesak med kommuneoverlegen, eventuelt kan klagen adresserast direkte til Fylkeslegen, seier Dalland.

– I vår samtale viste eg til at Fylkeslegen er rett klageinstans, og eg har full tillit til at Fylkeslegen vil følgja dette opp i samarbeid med vårt legekontor og oss, avsluttar han.


Avklart med spesialist

«Tysnes» har vore i kontakt med den aktuelle legen, som fortel at det var avklart med spesialist på Haukeland den dagen skaden skjedde, at pasienten ikkje skulle sendast dit.

– Har du eit tilsvar til at han meiner å ha opplevd feilbehandling?

– Alle som føler seg feilbehandla, bør klaga til Fylkeslege eller kommuneoverlege. Det er alt eg vil kommentera.


Stadfestar forverring

Legen stadfestar at det var same lege som tok imot pasienten dagen etter, som kom heim til pasienten dagen ulukka skjedde.

– Men det stemmer ikkje at det er same lege som tok imot han onsdag. Dette er ein annan lege, som på grunn av forverring sende han til Stord sjukehus.

– Kunne ting vore gjort annleis?

– No er det slik med alle brannskadar at dei alltid kan forverra seg. Det er difor ein kjem til hyppige kontrollar i starten, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...

Desse hadde flest turar til Ramnanuten

Frank Hustad har igjen gjort ein stor skrifttydingsjobb, og kome fram til at det var desse 12 som gjekk mest til Ramnanuten i 2019: Ingunn Meland – 81Marita Nygård – 39Frank Hustad – 37Anette Kårstad – 24Kari Lande – 24Mathias Bakke – 23Oliver Fagerbakk – 19May-Lill Bergesen – 19Vibecke M. Gjerstad – 18Morten Bondhus –...