NY I TENESTEUTVALET: Elisabeth Hatteberg (H) var blant dei som tok ordet i psykologdebatten. Bak henne sit helse- og sosialsjef Hildur Heie. (Foto: Camilla Korsnes)
NY I TENESTEUTVALET: Elisabeth Hatteberg (H) var blant dei som tok ordet i psykologdebatten. Bak henne sit helse- og sosialsjef Hildur Heie. (Foto: Camilla Korsnes)

Kva slags psykologteneste treng me på Tysnes?

Det er eit landsdekkjande krav, alle kommunar skal ha tilgang til psykologteneste frå nyttår av. Men langt frå alle har tenkt å tilsetja eigen psykolog.
Publisert 22.11.2019 kl. 14.30.

I framlegget til Tysnes-budsjett for neste år, peikar rådmann Steinar Dalland på ei ordning der ein kombinerer psykologteneste med folkehelse, ungdomsarbeid, friluftsliv og kultur.

– Kva er det då me får? Og er dette rette måten å gje den hjelpa som trengst for tiltak for barn og unge, innan barnevern og på helseinstitusjonar? Eg ser ikkje for meg at det å samla kultur og fritid med psykologtenesta er det me treng. Ein kan berre sjå på erfaringa frå helsestasjonen, det viser at det er eit umisteleg behov å ha tilgang til rette fagfolka, sa Elisabeth Hatteberg (H) då tenesteutvalet sist veke hadde ein gjennomgang av framlegg til kommunebudsjettet.


Går ikkje i hop

– Me treng eit godt tilbod innan psykisk helse, og kombinasjonen folkehelsekoordinator og psykologtenester går ikkje heilt i hop for meg, følgjer Else Marit Særsten (Ap) opp.

– Eg er bekymra for forslaget som kjem om å kombinera trongen me har for psykolog opp mot ein folkehelsekoordinator, peika utvalsleiar Ingrid Restad (Ap) på.

– Det er kanskje ikkje rette kombinasjonen, men går me for ein som er utdanna samfunnspsykolog, som det er fleire av, er det langt unna ein klinisk psykolog. Eg trur me kan få til noko som kan dekka fleire behov på dei områda me har antyda. Men eg er open for å sjå på andre løysingar, og ser gjerne at de kjem med gode innspel, parerte Dalland.


Tydelege signal

– Det er fint om det kjem ei tydeleg anbefaling frå tenesteutvalet til formannskapet på første møtet i desember, der me får vita kva ønskja er når det gjeld psykologtenesta som er pålagd frå årsskiftet, utfordra ordførar Kåre Martin Kleppe (H) tenesteutvalet.

Dei signala vil tenesteutvalet koma med på ekstramøtet 25. november.

Kravet om psykologkompetanse i kommunane gjeld frå 2020, og er nytt. Dette kjem i tillegg til den PP-tenesta Tysnes alt har i lag med nabokommunane Fitjar og Stord, ei teneste som i dag kostar 1,9 millionar kroner.


Siste saker Gå til framsida