FOLKEMØTE: Det var ikkje mange ledige seter i Grendatun torsdag kveld.
FOLKEMØTE: Det var ikkje mange ledige seter i Grendatun torsdag kveld.

Stort frammøte på folkemøte om E39

Over 90 personar møtte fram for å høyra vegvesenet informera om nye E39, og dei frammøtte fekk også høve til å stilla sine eigne spørsmål.
Publisert 23.11.2019 kl. 10.00. Oppdatert 27.11.2019 kl. 13.19.

– Det er sjølvsagt ein del som er skuffa, fortel Signe Eikenes, som er prosjektleiar i Statens vegvesen.

Torsdag kveld inviterte vegvesenet til folkemøte i Grendatun i samband med ny E39 over Tysnes. Eikenes og kollegane er ute etter god kommunikasjon med tysnesingane, og dialog med grunneigarar som vert råka av vegutbygginga.

Vegvesenet sin tur til Tysnes vart i denne omgang avslutta med open kontordag på rådhuset fredag.

– Me har avtalt time med nokon allereie, sa Eikenes etter folkemøtet torsdag.


Bru over Søreide

Folkemøtet opna med ein presentasjon av prosjektet, og dei frammøtte fekk mellom anna sjå plankart frå Hodnanes til Svarvahella, og korridoren som i utgangspunktet set grensene for kvar vegvesenet kan plassera europavegen.

Det vart også vist nye illustrasjonar av korleis vegen kan bli plassert ved nøkkelpunkt som Flatråker og Søreide, der det også er påkøyringspunktar til den nye vegen. Det vart også sett merksemd på den planlagde brua over Søreidsdalen, som kan bli liggjande 60 meter over havet.


Vil møta grunnegiarar

Etter presentasjonen fekk publikum høve til å stilla spørsmål, både til vegvesenet sine representantar, og ordførar Kåre Martin Kleppe.

Fleire i salen markerte sin motstand mot prosjektet, medan andre uttrykte sin positivitet over den nye vegen.

Signe Eikenes fortel til «Tysnes» at dei er opptekne av god dialog med grunneigarar og andre som vert råka av vegprosjektet.

– Me skal vidare gå litt meir i detaljane på prosjektet, og det er viktig for oss å høyra kva som er viktig for grunneigarane. Folk skal få høve til å prata med oss, og eg ser for meg at me også vil samla dei ulike bygdelaga til nokre felles møte, fortel Eikenes.


Siste saker Gå til framsida

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...

Desse hadde flest turar til Ramnanuten

Frank Hustad har igjen gjort ein stor skrifttydingsjobb, og kome fram til at det var desse 12 som gjekk mest til Ramnanuten i 2019: Ingunn Meland – 81Marita Nygård – 39Frank Hustad – 37Anette Kårstad – 24Kari Lande – 24Mathias Bakke – 23Oliver Fagerbakk – 19May-Lill Bergesen – 19Vibecke M. Gjerstad – 18Morten Bondhus –...