NY NÆRINGSSAMLING: – Eg ser fram til å møta mange med engasjement for næringslivet på Tysnes, seier Børge Pedersen. (Foto: Gisle Mikalsen)
NY NÆRINGSSAMLING: – Eg ser fram til å møta mange med engasjement for næringslivet på Tysnes, seier Børge Pedersen. (Foto: Gisle Mikalsen)

Inviterer til næringssamling

Nyvald leiar i Tysnes næringsråd, Børge Pedersen, blir ein av føredragshaldarane på næringssamlinga på Mandelhuset komande onsdag.
Publisert 25.11.2019 kl. 06.00.

Andre lokale namn på programmet er Ove Rosvold og Terje Sløgedal.

– Deltakarane vil mellom anna få høyra om kva som er mogeleg for lokalt næringsliv i det grøne skiftet. Det blir også spanande å få innblikk i kva skilnad «Blå skule» gjer for elevane på Tysnes, fortel dagleg leiar i Atheno, Astrid Kjellevold.

Næringssamlinga på Mandelhuset blir ei vidareutvikling av samlingane som Tysnes kommune og Atheno har arrangert dei siste åra. Tysnes Kraftlag og Tysnes Sparebank blir og med som støttespelarar i nysatsinga.

– Det har lenge vore eit ynske om å skapa meir samhandling i næringslivet på Tysnes. Med desse samlingane kan me skapa ein fast møteplass for etablerte verksemder, for dei med gründerdraumar, og for alle dei som generelt er interessert i samfunns- og næringsutvikling, seier Børge Pedersen i ei pressemelding.

Kjellevold og Pedersen ynskjer at denne og komande næringssamlingar skal vera ein arena for entusiasme, og peikar på at det er viktig at folk som bryr seg om lokal næringsutvikling stiller opp.

– Me har potensiale til å få til endå meir på Tysnes. Då må me møtast og snakka saman. Eg ser fram til å møta mange med engasjement for næringslivet på Tysnes, avsluttar Børge Pedersen.


Siste saker Gå til framsida