GRÜNDERHISTORIE: Kristian Notland Harnes var til stades for å fortelja om mobelprodusenten Nuen.
GRÜNDERHISTORIE: Kristian Notland Harnes var til stades for å fortelja om mobelprodusenten Nuen.

Populær næringssamling for nyoppstarta næringsråd

Næringsråds-leiar Børge Pedersen var strålande nøgd etter næringssamlinga på Mandelhuset onsdag kveld.
Publisert 28.11.2019 kl. 18.00. Oppdatert kl. 18.16.

– Eg er overvelda over at det var så mange som kom, fortel Børge Pedersen.

Han er dagleg leiar i Vågen AS og leiar i det nyoppstarta næringsrådet på Tysnes. Onsdag inviterte næringsrådet og Atheno til næringssamling på Mandelhuset. Arrangementet var ope for alle, og kring 50 møtte fram.

– Me var litt spente. I starten av veke hadde me berre seks påmelde, men så rann det inn på slutten, seier Pedersen.


Variert program

Næringssamlinga bestod av eit variert program. Ordførar Kåre Martin Kleppe opna kvelden med å fortelja litt om kommunen sitt arbeid opp mot næringslivet. Han prata mellom anna om arbeidet med kommunen sin arealplan, som nærmar seg ferdigstilling. Kleppe oppmoda om innspel til planen frå lokale næringsaktørar.

– Den planen me har hatt dei siste åra har ikkje vore nok tilpassa dagens situasjon, og difor har det vore mange dispensasjonssaker. No ynskjer me innspel så me får ein best mogleg plan for åra som kjem, sa ordføraren.

Vidare prata Jane Jünger i Wärtsilä om korleis dei jobbar for å vera ein del av det grøne skiftet, før Terje Sløgedal tok over showet.

Sløgedal er lærar ved Tysnes skule, og ansvarleg for Blå skule, som kvar veke tek med seg elevar ut på sjøen. Han fortalde om kva elevane får vera med på, og kva prosjekt Blå skule held på med.

– Desse ungdomane får de snart i arbeid, avslutta han sitt foredrag.


Nuen

Etter ein pausa var det Kristian Notland Harnes frå den nyoppstarta møbelprodusenten Nuen sin tur til å prata. Dei vann nyleg prisen som Årets utstillar på Interiør- og designmessa i Grieghallen, og jobbar med etisk, berekraftig og kortreist møbelproduksjon.

– Me skal vera heilt ærlege, og ha ein transparent produktreise, fortalde Notland Harnes.

Det inneber at dei skal ha full openheit om kvar produktbestandelane kjem frå, samtidig som dei er opptekne av lokal produksjon og berekraft.

Vidare var Tore Alfheim i Innovasjon Norge på plass og fortalde om korleis dei kan hjelpa bedrifter og gründerar, og Ove Rosvold frå Windsor fortalde om bedrifta, og korleis det er å styra eit landsdekkande selskap frå Tysnes. I tillegg hadde Lars Solberg eit innlegg om utfordringane med å gjera Sunnhordland til eit endå meir attraktivt næringsområde.


Næringsråd

Tysnes kommune har vore med og arrangert to liknande næringssamlingar dei siste åra, den siste på Haaheim i fjor haust. Denne gongen var det næringsrådet som tok over som arrangør, saman med Atheno.

Tysnes næringsråd vart oppretta tidlegare i haust, og leiar Pedersen fortel at dei no jobbar med å rekruttera medlemer til rådet.

– No i starten har me jobba mest med denne samlinga, samtidig som me har laga lister over bedrifter i kommunen, fortel han.

Få dagar før samlinga fekk alle bedriftene tilsendt brev frå næringsrådet, med førespurnad om dei vil melda seg inn i rådet.

– Det blir spennande å sjå tilbakemeldingane, seier Pedersen.

Også på samlinga var det mogleg å registrera sin interesse for å vera med, og fleire hadde skrive seg på lista. Næringsrådsleiaren var uansett godt nøgd med gjennomføringa av samlinga.

– Det er flott at så mange var med, og det er flott å sjå at folk prata i lag og var engasjerte i pausene, avsluttar han.STORT FRAMMØTE: Kring 50 personar møtte fram til næringssamlinga på Mandelhuset onsdag.
STORT FRAMMØTE: Kring 50 personar møtte fram til næringssamlinga på Mandelhuset onsdag.
NÆRINGSRÅDSLEIAR: Det var Børge Pedersen og resten av Tysnes næringsråd som arrangerte næringssamlinga, saman med Atheno.
NÆRINGSRÅDSLEIAR: Det var Børge Pedersen og resten av Tysnes næringsråd som arrangerte næringssamlinga, saman med Atheno.
WINDSOR: Ove Rosvold i Windsor var invitert for å fortelja korleis det er å leia ein nasjonal bedrift med hovudsete på Tysnes.
WINDSOR: Ove Rosvold i Windsor var invitert for å fortelja korleis det er å leia ein nasjonal bedrift med hovudsete på Tysnes.
ENGASJERT: Terje Sløgedal fengja publikum då han fortalde om Blå skule.
ENGASJERT: Terje Sløgedal fengja publikum då han fortalde om Blå skule.
GRØNT SKIFTE: Jane Jünger i Wärtsilä inspirerte tysnesingane til å tenkja miljøvenleg i næringssatsinga.
GRØNT SKIFTE: Jane Jünger i Wärtsilä inspirerte tysnesingane til å tenkja miljøvenleg i næringssatsinga.

Siste saker Gå til framsida