RÅKØYRING: Tipsaren vår meiner at ein bilførar har hatt godt over hundre kilometer i timen gjennom Dallandsbrekka. (Illustrasjonsfoto)
RÅKØYRING: Tipsaren vår meiner at ein bilførar har hatt godt over hundre kilometer i timen gjennom Dallandsbrekka. (Illustrasjonsfoto)

Villmannskøyring frå ferja

Publisert 29.11.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.54.

– Når bilførarar trør gassen i botnen frå Våge og oppover bakkane mot Hodlekje, då kallar eg det galskap og villmannskøyring.

Det seier ein innbyggjar i Tysnesbygda til avisa.

Episoden han siktar til skjedde måndag kveld, med ein bil som kom frå ferja i 23.30-tida.Innbyggjaren meiner at bilføraren må ha hatt godt over hundre kilometer i timen oppover i 50-sona.

– For oss som registrerte dette, høyrdest det ut som ein flydur.

Saka er meldt til politiet.

Lensmann Terje Sperrevik seier til «Tysnes» at politiet set pris på at folk melder frå om slike episodar, og aller helst ynskjer politiet skiltnummer i slike tilfelle, slik at saka kan følgjast opp.

– Me må vurdera ulike tiltak når det kjem slike klagar, og ein må også sjå på heilskapen i trafikksikringsbiletet i området. Det må i så fall diskuterast med andre aktørar, som Statens vegvesen og kommunen, seier lensmannen.


Siste saker Gå til framsida